Alli Paasikiven säätiöltä kehittämisapuraha Suomen Setlementtiliitolle

19.4.2017

Alli Paasikiven Säätiö sai vuoden 2017 kulttuuri- ja kehittämisapurahojen haussa yhteensä 184 kulttuuriapurahahakemusta ja 78 kehittämisapurahahakemusta. Säätiö päätti myöntää rahoitusta 46 hankkeelle yhteensä 156 154 euroa. Suomen Setlementtiliitto ry sai kehittämisapurahaa 4000 € ”Lasten omaehtoisen, vapaan monikulttuurisen leikkikenttätoiminnan” pilotoimiseen. Free Adventure Playground -toimintaa pilotoidaan kesällä 2017 kahdella paikkakunnalla; Torniossa ja Kuopiossa. Liiton kanssa toimintaa ovat toteuttamassa Setlementti Puijola ja Tornion Setlementtinuoret yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on kahden pilotin kautta hakea kokemusta mallin soveltuvuudesta eri ympäristöihin, laajentaa ja levittää mallia valtakunnallisesti.