Kuukauden setlementti: Aurala

12.6.2017

Auralan Setlementti on monipuolinen yhdistystoimija ja kohtaamispaikka Turun keskustan lähettyvillä. Toiminta on voittoa tavoittelematonta ja suunnattu kaikille kiinnostuneille asuinpaikasta riippumatta.

 

Osallisuus päiväkodissa

 

Elokuun alussa Auralan päiväkodissa otettiin käyttöön Turun kaupungin uusi varhaiskasvatussuunnitelma, jossa korostetaan entistä vahvemmin lasten ja vanhempien osallisuutta.

 

Osallisuus lapsen näkökulmasta nähdään mahdollisuuksina toimia ja vaikuttaa, sekä ymmärrystä ja kokemusta siitä, että kuuluu yhteisöön ja on siellä arvokas omana itsenään.

 

Osallisuuden vahvistamisessa tuetaan lapsen yhteistyökykyä ja kasvamista toista kunnioittavaksi kansalaiseksi. Ryhmässä varmistetaan, että lapset tulevat kuulluksi, ja heitä kannustetaan ilmaisemaan mielipiteitään, jotka huomioidaan.

 

Auralan päiväkodissa korostetaan leikin ja vuorovaikutuksen merkitystä. Yhdessä Auralan eri toimialojen kanssa lapsille luodaan rikas toimintaympäristö.

 

Auralan päiväkoti on toiminut vuodesta 1941.Tällä hetkellä päiväkodissa on hoidossa 37 lasta.

 

Tyttöjen Talo täyttää kymmenen vuotta

 

Auralan Nuoret ry:n ylläpitämä Turun Tyttöjen Talo juhlii syksyllä 10-vuotista taivaltaan muun muassa marraskuussa järjestettävän seminaarin muodossa. Tyttöjen Talon toiminta on tarkoitettu 12–29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille.

 

Tyttöjen Talo on kehittänyt uutta sisältöä toimintaansa; keskustassa on aloittanut Nuoret äidit -toiminta, joka tarjoaa ohjattua vertaisryhmätoimintaa sekä mielekästä tekemistä pääosin alle 24-vuotiaille äideille ja heidän lapsilleen. Varissuolla puolestaan aloitettiin viime keväänä kehittämään kotinuorisotyön toimintamallia, jonka kohderyhmänä on ne Varissuolla ja lähiseudulla asuvat 5.–9.-luokkalaiset maahanmuuttajataustaiset tytöt, jotka viettävät lähes kaiken vapaa-aikansa kotona.

 

Auralan Nuorten ylläpitämä koululaisten iltapäivätoiminta on muuttanut kesän aikana Virusmäen rampin tuntumassa sijainneesta vanhasta puutalomiljööstä, Yrjänästä, Raunistulan kouluun.

 

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi yhdistys järjestää kerhotoimintaa lapsille arki-iltaisin sekä kesäkerhotoimintaa kesäkuun ajan 1.–4.-luokkalaisille.

 

Monipuolista senioritoimintaa Auralassa

 

Auralassa on paljon erilaista toimintaa, joka sopii senioreille. Erityisesti senioreille suunnattujen ryhmien, kuten Kultaisen iän kerhon, lisäksi monet kansalaisopiston kurssit sopivat hyvin eläkeläisille. Auralan valikoimasta löytyy mm. mukavasti päiväsaikaan järjestettäviä kieli-, liikunta-, tietotekniikka- ja kädentaitokursseja.

 

Myös neljä vuotta Auralassa toiminut Ikare- eli Ikäihmisten arvokas elämä -hanke jatkuu Dikare-toimintana. Dikare järjestää maksutonta toimintaa 60-vuotta täyttäneille eri puolilla Turkua. Toiminta tuodaan asuinalueille, lähemmäs seniori-ikäisiä, jotta osallistuminen olisi helpompaa. Dikareella on varsinkin keskusteluryhmiä, ”parlamentteja”, sekä tekniikkakerhoja, joissa opetellaan käyttämään älypuhelimia ja tietokoneita sekä hyödyntämään digitaalisia palveluita. Kesäisin Dikareen toimintaan kuuluu myös retkiä, reissusauvoja ja ulkopelejä.

 

Auralan seniorityöhön kuuluu olennaisena osana joka vuosi elokuussa järjestettävä senioripäivä, jolloin eri järjestöt, Turun kaupunki ja seurakunta esittelevät tulevan lukuvuoden senioreille sopivaa toimintaansa. Senioripäivän aikana Auralasta löytyy lisäksi mm. musiikkia ja muuta maksutonta ohjelmaa, ja paikalla on myös tuote-esittelijöitä.

 

Auralan seniorityöllä on pitkät perinteet, mutta se on silti tiukasti kiinni nykyajassa. Seniorityöhön kuuluu muun Auralan mukaisesti sellaiset arvot, kuten esteettömyys, syrjäytymisen ehkäiseminen, monikulttuurisuus ja sukupolvien välinen yhteistyö. Sukupolvien välistä yhteistyötä toteutetaan esimerkiksi Auralan päiväkodin tai Turun Tyttöjen Talon kanssa.

 

Auralassa kiritetään ja kannustetaan maahanmuuttajia

 

Auralan toteuttama Alkukiri - räätälöityä kieli- ja työelämäosaamiskoulutusta oleskeluluvan saaneille (ESR 2016–2018) -hanke on kotouttanut syksystä 2016 alkaen jo 30 maahanmuuttajaa. Elokuussa kotoutumiskoulutuksessa aloitti jälleen uusi ryhmä ja seuraava ryhmä aloittaa marraskuussa.

 

Hankkeen keskeinen tehtävä on kehittää ja toteuttaa työelämälähtöistä ja kokonaisvaltaista kotoutumista. Toiminnan vahvuutena onkin ollut yksilöllinen ja koko elämänpiirin kattava ohjaus, tehokas työelämälähtöinen suomen opetus sekä työssä oppiminen. Aurala myös etsii kantasuomalaisia ystäviä maahanmuuttajaopiskelijoiden tueksi ja suomalaisen arjen tulkeiksi.

 

Aurala ja Viittakivi Oy toteuttavat yhteistyössä urapolkuohjausta pitkäaikaistyöttömille maahanmuuttajille. Palvelu tuotetaan Turun kaupungille. Urapolkuohjauksessa käydään läpi työllistymisen esteitä ja puretaan niitä sekä ohjataan maahanmuuttajaa työn tai koulutuspaikan haussa.

 

Auralan kansalaisopiston suomen kielen kurssien valikoima on tänä syksynä laaja. Valikoimasta löytyy sekä lyhyempiä että pidempiä kursseja monenlaiseen tarpeeseen, myös yksiöllistä kielen opetusta on tarjolla.

 

Uutta oppia, hyvää mieltä ja terveyttä

 

Auralan kansalaisopisto tarjoaa tänä vuonna lukuisan määrän uusia mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä liikuntaan. Opintotarjonnasta löytyy eväitä muun muassa elämänhallintaan, itsensä kehittämiseen, psyykkiseen hyvinvointiin ja kehonhuoltoon. Liikuntatarjotin pitää sisällään muun muassa pilatesta, kahvakuulaa, terveysliikuntaa, nia-tanssia sekä erilaisia joogalajeja, joista uutuutena mainittakoon reggaejooga.

 

Vuodesta 1939 saakka toiminut Auralan kansalaisopisto saa asiakkailtaan erityistä kiitosta monipuolisesta toiminnasta, ammattitaitoisista opettajista sekä hyvästä ilmapiiristä.