Seniorit ja Turun Tyttöjen Talon kävijät näyttivät taitonsa ohjatessaan

15.6.2017

Sateisena maanantai-iltapäivänä 14 henkilön ryhmä kokoontui Turun linnan edessä lähteäkseen yhteiseen seikkailuun. Tarkoituksena oli selvittää kaupunkiseikkailun keinon setlementtiarvoja.

 

Yhdellä rastilla osallistujat saivat erilaisten ominaisuuksien mukaan helmiä ja pääsivät kohtelemaan toisiaan korttipakan korttien arvon mukaisesti. Rasti herätti osallistujissa pohdintaa siitä, miltä tuntuu tulla kohdatuksi ylempiarvoisena ja miltä tuntuu joutuessaan alempiarvoisen rooliin. Rastin lopussa osallistujat saivat koota palapelimäisesti kaksi sanaa, jotka olivat yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus.

 

Paikallisuus ja yhteisöllisyys -aiheisella rastilla nurmikolle laitettiin Suomen karttaan osallistujien kotipaikkaliput. Osallistujat yltyivät kertomaan toisilleen omasta tärkeästä paikasta ja jakamaan ajatuksiaan myös muistakin paikkakunnista. Keskustelua herätti esimerkiksi se, millä kaikilla tavoilla nykypäivänä paikallisuus ja yhteisöllisyys ovat myös netissä.

 

Rohkeutta ja luottamusta päästiin testaamaan luottamusradalla, jossa yksi ohjaajista soitti bongo-rummuilla jännitysmusiikkia.

 

Tämä työpaja oli osa kesäkuun alussa pidettyä kansainvälistä ulkona oppimisen Ulos-Ut-Out-tapahtumaa. Työpajan ohjaajina toimivat pääasiassa seniorit ja Turun Tyttöjen Talon kävijät. Se toteutettiin Auralan Nuoret ry:n Turun Tyttöjen Talon, Auralan Setlementin seniorityön sekä Turun Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden yhteistyönä.

 

Lisätiedot

 

Heljä Pitkänen

Aluepäällikkö, länsi

puh. 0505733411

helja.pitkanen(at)setlementti.fi