Kuukauden setlementti: Harjula

11.10.2017

Harjulan Setlementin ylläpitämät Lounaan ja Niemen päiväkodit ovat kokeneet merkittävän muutoksen viimeksi kuluneen reilun vuoden aikana. Lahden kaupungin irtisanottua ostopalvelusopimukset muuttui päiväkotien toiminta yksityiseksi palvelutuotannoksi viime vuoden elokuusta lähtien. Päiväkotien yhteenlaskettu paikkaluku pieneni kolmanneksella ja henkilökuntaa vähennettiin.

 

Päiväkotien talous joutui suurten haasteiden eteen turvallisen ja vakaan kuntayhteistyön päätyttyä. Yksityisten päiväkotien toiminta rahoitetaan Kelan yksityisen hoidon tuella, kaupungin myöntämällä yksityisen hoidon kuntalisällä ja perheiltä perittävillä asiakasmaksuilla. Ensimmäinen vuosi yksityisenä päiväkotitoimijana näytti, että kysyntää setlementtiarvoihin pohjaavalle yksityiselle varhaiskasvatuspalvelulle kaupungissa on, vaikkakin hoitopaikat täyttyivät vasta toimintakauden ehdittyä yli puolenvälin.

 

Päiväkotien varhaiskasvatustoiminta on saanut murroksesta uutta potkua. Monet perheet ovat halunneet jatkaa asiakkaina muutoksen jälkeenkin. Merkittävimmiksi syiksi perheet ovat maininneet päiväkotien lämpimän ja välittävän ilmapiirin, minkä vuoksi he kokevat tulevansa todella kohdatuiksi. Hyvä palaute on auttanut ja motivoinut henkilökuntaa kehittämään päiväkotien toimintaa.

 

Molemmissa päiväkodeissa on alettu panostaa ylisukupolviseen toimintaan. Lapset ottavat iloisesti vastaan ryhmissä vierailevat päiväkoti-mummut ja -papat, jotka käyvät lukemassa, leikkimässä ja laulamassa lasten kanssa, kertovat entisistä ajoista ja siitä millaisia leikit olivat heidän lapsuudessaan. Yhteisistä hetkistä nauttivat kaikki, niin lapset ja vanhukset kuin päiväkotien työntekijätkin.