Terveiset Unkarista: Yhteiset arvomme -manifesti

21.3.2019

Unkarin hallitus on vuosien ajan kaventanut kansalaisyhteiskunnan asemaa. Tässä viesti unkarilaisen setlementtijärjestön puheenjohtajalta.

Unkarissa vietetään 15.3. kansallista vapaapäivää vuoden 1848 kansalaisvallankumouksen muistoksi. Tämän vuoksi Civilizáció-verkostomme julkaisi julkilausuman:

 

 

Yhteiset arvomme -manifesti

 

14.3.2019, Budapest: Allekirjoittaneiden kansalaisjärjestöjen kannanotto

 

Ponnistelemme saadaksemme elinympäristömme ja Unkarin paremmaksi ja elämiskelpoisemmaksi maaksi, jossa jokaisen arvoa ja oikeuksia kunnioitetaan ja jossa ketään ei unohdeta. Jotta tämä onnistuu, meidän täytyy säilyttää itsenäisyytemme sekä taata mielipiteen ja maailmankatsomuksen vapaus, kuten myös rauhallinen ja peloton ilmapiiri. Unkarin hallituksen tehtävä on varmistaa näiden toteutuminen ja meidän kansalaisten vastuulla on osallistua näiden asioiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

 

Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt puolustamme kansalaisjärjestöjen vapautta ja oikeutta demokraattiseen osallistumiseen yhteisten asioiden edistämiseksi; tuemme yhteisöjä, jotka puolustavat etujaan ja työtään varmistaakseen, että kaikkien unkarilaisten kansalaisoikeuksia edistetään; puolustamme vähemmistöjen ja köyhien oikeuksia; toimimme yhdessä vähäosaisuuden poistamiseksi; suojelemme Unkarin luonnonvaroja; vastustamme kansalaisaktivistien ja kansalaisjärjestöjen uhkailua sekä taistelemme kansalaisyhteiskunnan itsehallinnon ja riippumattomuuden puolesta; jaamme tietoa ja kokemuksia toistemme ja muiden samaa tarkoitusta tekevien järjestöjen kanssa parantaaksemme demokraattisen osallistumisen ja monimuotoisen kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia.

 

Uskomme, että ainoastaan moninainen, hyvinvoiva ja peloton kansalaisyhteiskunta voi tuottaa hyviä ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin. Ainoastaan monipuolinen, monivärinen maa voi tarjota haasteisiin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, kansalaistensa arvoa ja yhteisönsä perinteitä kunnioittaen.

 

Uskomme, että Unkarin yhteiskunta voi olla vapaa, vahva ja solidaarinen ainoastaan, jos sen kansalaisilla on oikeus ja mahdollisuus yhdessä keskustella ja ratkaista heitä koskevia ongelmia. Yksi tapa on, kun kansalaiset osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun yhteisöissä ja toimivat omaksi ja toistensa hyväksi, riippumatta poliittisesta johdosta ja puolueista.

 

Poliittinen päätöksenteko on välttämätöntä valtion ja hallituksen toiminnan kannalta. Hallituksen tehtävä on ottaa huomioon myös mielipiteiden moninaisuus, huomioida erilaiset asiantuntijanäkemykset, myös päätöksenteossa. Kannanoton allekirjoittajaorganisaatiot tukevat Unkarin kansalaisia säilyttämään heille kuuluvat  demokraattiset oikeudet sekä arvot kaikilla elämän osa-alueilla.

 

Jokaisella kansalaisella on oikeus puolustaa itselleen tärkeitä tavoitteita sekä toimia yhteisöissä ja kansalaisjärjestöissä muiden kansalaisten kanssa. Valtion vastuulla on taata tälle olosuhteet.

 

Sen vuoksi vaadimme, että hallitus rakentaa ja johtaa todellisia sosiaalisen osallistumisen, keskustelun ja neuvottelun foorumeita; tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden merkitykselliseen osallistumiseen sekä päätöksentekoon ja -valmisteluun; hallitus lopettaa välittömästi julkisessa keskustelussa käymänsä hajottavan, valheellisen stigmatisoinnin ja loanheittokampanjat kansalaisjärjestöjä vastaan; hallinto ja sen laitokset tukevat taloudellisesti kansalaisjärjestöjä edellä mainituissa tehtävissään avoimien, läpinäkyvien ja puolueettomien toimintatapojen levittämisessä; parlamentti kumoaa välittömästi lait, jotka stigmatisoivat kansalaisjärjestöjä, rajoittavat niiden työskentelyä, ja että parlamentti tarkistaa kansalaisjärjestöjen toimintaa sääteleviä säännöksiä.

 

Tämän kannanoton allekirjoittajat työskentelevät saattaakseen edellä mainitut asiat voimaan, säilyttääkseen kansalaisyhteiskunnan autonomian sekä kehittääkseen vapaan ja riippumattoman kansalaissektorin. Jotta Unkari olisi jälleen rauhallinen ja hyvä maa meille kaikille, me autamme toisiamme välittämällä tietoa sekä säännöllisillä yhteisillä toimenpiteillä.

 

Toivomme lisää organisaatioita liittyvän toimintaamme.

 

Lisätietoja

 

Terveisin,

Peter Giczey

puheenjohtaja

ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület

Unkari