Mun talous

Mun talous eli monialainen nuorten talousosaamisen verkostohanke oli Suomen Setlementtiliiton koordinoima yhteishanke, joka perustui neljän järjestön yhteistoimintaan. Suomen Setlementtiliiton kumppanit hankkeessa olivat Nuorisoasuntoliitto, Nuorisosäätiö ja Takuusäätiö. RAY:n ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke toteutettiin vuosina 2013-2017.

 

Mun talous sai vuoden 2018 alusta kohdennetun toiminta-avustuksen STEA:lta. Hankekauden päätyttyä toimintaa koordinoi yksin Suomen Setlementtiliitto. Mun talous -toiminnassa on kaksi työntekijää, kehittämissuunnittelija Ville Kujanpää ja kehittämiskoordinaattori Ella Niini. Toiminnan päätavoitteena on nuorten ja nuorten aikuisten taloudellisen lukutaidon vahvistaminen sekä talousongelmien vähentäminen.

 

Hankkeen aikana rakennettiin lähes sadan organisaation Mun talous -verkosto, joka kokoaa yhteen nuorten parissa työskenteleviä järjestöjä, yrityksiä, oppilaitoksia sekä finanssialan ja julkishallinnon toimijoita. Ajatuksia ja hyviä käytäntöjä jaetaan muun muassa teemallisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Verkoston kantavia voimia ovat yhteistyö, avoimuus ja voittoa tavoittelemattomuus.

 

Lisätietoja

 

Mun talous -toiminnan verkkosivut muntalous.fi

 

Ville Kujanpää

Kehittämissuunnittelija

puh. 050 591 6252

ville.kujanpaa(at)setlementti.fi

 

Ella Niini

Kehittämiskoordinaattori

puh. 044 577 8339

ella.niini(at)setlementti.fi