Haltsaa Proggis - talousneuvontaa nuorille (2008–2010)

Haltsaa Proggiksen tavoite oli kehittää vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen perustuva toimintamalli, jonka avulla voi auttaa talousvaikeuksissa olevia nuoria. Hanke tuotti materiaalia nuorille oman talouden ”haltsaamiseksi”, koulutti vapaaehtoisia ohjaamaan talousvaikeuksiin joutuneita nuoria ja rakensi vapaaehtoisten talousneuvojien verkostoa.  Mallissa vapaaehtoisilla oli ohjattavanaan yksi talousvaikeuksissa oleva nuori. Hanke myös tuotti vapaaehtoisille suunnatun tietopaketin talous- ja velkaneuvonnasta ja nuoren tukemisesta.