Kulttuurien koti -hanke (2006–2008)

Setlementtiyhdistys Naapuri ry ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry toteuttivat Kulttuurien koti kehittämishankkeen, jossa kehitettiin keinoja ja tukimuotoja ikääntyvien maahanmuuttajien arjen hallinnan helpottumiseen ja turvalliseen ikääntymiseen omassa kodissaan. Hanke toteutettiin raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2006–2008 pääasiassa Tampereen Hervannassa. Tosin jo projektin aikana pystyttiin hankkeen toimintoja hyödyntämään laajemminkin Tampereella.

 

Hankkeen tavoitteina olivat:

 

1) Kehittää kotona asumisen ja itsenäisen elämän hallinnan tukimuotoja

ikääntyville maahanmuuttajille.

 

2) Tarjota maahanmuuttajataustaisille omaishoitajille tuki- ja virkistystoimintaa

sekä koulutusta.

 

3) Edistää koko asuinyhteisön ja sen toimijoiden eri kulttuurien tuntemusta,

keskinäistä ymmärtämystä ja kykyä toimia yhdessä.

 

4) Lisätä vanhusten parissa työskentelevien valmiuksia ottaa huomioon

ikääntyvien maahanmuuttajien kulttuurisia erityispiirteitä.

 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että Kulttuurien koti- hanke saavutti asetetut tavoitteet hyvin ja loi uudenlaisia välineitä ikääntyvien maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön. Tosin omaishoitajien kohdalla tavoite jäi kokeiluasteella, koska maahanmuuttajataustaisia omaishoitajia on vain kourallinen.

 

Hankkeen jälkeen toimintoja on jatkettu muun muassa siten, että edelleen toteutetaan monikulttuurisen koululuokan vierailuja Keinupuiston palvelukodissa, Iloa musiikista - ryhmien toiminta jatkuu edelleen Ahjolan setlementin kansalaisopistotoimintana. Lisäksi Keinupuistossa kokoontunut ja Ahjolan setlementin kansalaisopiston suomen kielen opetusryhmä on siirtynyt toimimaan Kansainvälisen naisten tapaamispaikkaan Naistariin.

 

Projektin tuotteet, asiakastietokansio, asiointimateriaali, Hervanta- Apuna Arjessa tietojuliste, opas ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoiminnan ohjaamiseen on saatavilla eri toimijoilta ja Fiksuna kaupassa – näyttely jatkaa kulkuaan erilaisissa maahanmuuttajien kohtaamispaikoissa Suomessa. Tuotteet jatkavat jalostumista uusien hankkeiden myötä.

 

Lisätietoa hankkeesta saat Sari Takalan toimittamasta loppuraportista sekä Sini Höglundin amk-lopputyönä tehty hankkeeseen liittyvä farsinkielisten naisten ryhmän Bikva arviointi: