Meikäpoika-projekti (2001–2003)

Projektin tavoitteena oli luoda uusia malleja poikatyöhön ja etsiä vastauksia poikien kasvuun liittyviin haasteisiin. Pilottihankkeiden, seminaarien ja pojista tehdyn tutkimuksen ja tiedon avulla koottiin kattava paketti poikatyöstä kaikille poikien kanssa työskenteleville. Erilaisissa koulutustilaisuuksissa perehdyttiin poikatyöhön ja sen erityispiirteisiin. Tilaisuuksien tarkoituksena oli herättää keskustelua sukupuolisensitiivisestä nuorisotyöstä ja sen roolista yhteiskunnassa.


Projektissa kehitettiin Isä-poika -toimintaa kuten erilaisia harrastekerhoja, kursseja, leirejä ja retkiä. Isä-poika -toiminta käynnistyi Tampereella, Hämeenlinnassa ja Oulussa. Lisäksi hankkeessa kehitettiin poikien seksuaalikasvatusta, joka painotti poikien tunne-elämän tärkeyttä, omista tunteista puhumista sekä elämänhallintataitoja. Aiheesta koottiin materiaalia poikien kanssa työskentelevien käyttöön.
 

Poikatyötä voi tehdä esimerkiksi nuorisotaloilla pidettävissä poikaryhmissä. Ryhmissä saadaan poikiin paljon syvempi kontakti kuin normaaleina kerhoiltoina nuorisotalolla. Poikaryhmiin usein liitetty toiminnallisuus kannattaa ryhmissä säilyttää, mutta vastapainoksi toiminnalle on hyvä käsitellä myös poikia askarruttavia kysymyksiä kuten kasvua, murrosikää ja seksuaalisuutta. Meikäpoika -projekti kokosi toimintavinkkejä myös poikaryhmätoimintaan.