MeKaikki!-hanke (2014–2017)

RAY:n rahoittama sukupuolisensitiivisen työn kehittämishanke MeKaikki! toimi Suomen Setlementtiliiton koordinoimana vuosina 2014–2017. Hankkeen aikana kehitettiin ja vahvistettiin setlementeissä tehtävää sukupuolisensitiivistä työtä alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Pääasiallisena kohderyhmänä olivat sukupuolisensitiivistä työtä tekevät setlementtityöntekijät, mutta sukupuolisensitiivistä näkökulmaa levitettiin myös setlementtityön muille toimialoille, liikkeen ulkopuolelle ja kansainvälisesti.

Hankkeessa uudelleensanoitettiin työmuotoon liittyvää termistöä huomioimaan aiempaa paremmin myös kulttuurisensitiivisyyden ja muunsukupuolisuuden. Hankkeen aikana kehitettyä osaamista on dokumentoitu erilaisiin julkaisuihin, jotka löydät sähköisenä täältä.

 

Keväällä 2017 sukupuolisensitiivisen verkostotyön koordinaatio siirtyi Kalliolan Nuorille. Samalla myös sukupuolisensitiivisyys.fi-sivuston ylläpito siirtyi.