Monikulttuurinen asuminen

Joensuun Setlementti toteuttaa pilottipaikkakuntana Suomen Setlementtiliiton monikulttuurisen asumisen kehittämishanketta (2015–2017). Hankkeessa kehitetään järjestölähtöistä asumisen tukea, jonka kautta vahvistetaan maahanmuuttajien asumisen arkitaitoja sekä osallisuuden eri muotoja. Toimintaa rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen toiminta-avustuksella.

 

Toiminnan tavoitteena on:

  • edistää yhdenvertaisuutta, suvaitsevaisuutta ja vuorovaikutusta
    ihmisten välillä
  • lisätä yhteisöllisyyttä
  • ehkäistä ristiriitoja asuinyhteisöissä ja asuinalueilla
  • vahvistaa maahanmuuttajien asumiseen liittyviä arkitaitoja

Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään valtakunnallisten ja paikallisten asumiseen liittyvien toimijoiden, monikulttuurista työtä tekevien tahojen sekä asuinalueiden asukasyhdistysten kanssa. Toiminta toteutetaan Joensuussa ja lähikunnissa.

 

Lue lisää tästä.