Näky 2 -hanke

Näky 2 -hankkeen tavoitteena oli luoda Setlementtiliitolle ja sen jäsenyhdistyksille vakiintunut ja kehittyvä sosiaalisen arvioinnin toimintamalli. Tätä prosessia tukivat sähköiset palvelut. Hankkeen kohderyhmänä oli setlementtiliike, ja yhteistyötä arvioinnin osalta tehtiin kaikkien halukkaiden setlementtitoimijoiden kanssa.

 

Hanke tuki setlementtiliikettä keräämään tietoa toimintansa sosiaalisista tuloksista systemaattisesti, sekä ohjaamaan toimintaansa tämän tiedon pohjalta tavoitteidensa ja arvojensa suuntaan. Hanke auttoi setlementtejä myös sosiaalisten tulosten julkaisun suunnittelussa ja kokoamisessa. Tulosten arvioinnin ja tiedottamisen kautta toimintaa tehtiin näkyväksi sidosryhmille, rahoittajille ja toimijoille itselleen. Sosiaalisen arvioinnin työvaiheista ammennettiin konkreettisia suuntaviivoja järjestötoiminnan kehittämiseksi. Käyttöönoton vaatimia resursseja kevennettiin hankehenkilökunnan tarjoamalla tuella sekä nettisivuille koottavalla tiedolla arvioinnista ja toteutetuista julkaisuista. Hankkeessa kehitettiin tiedonkeruuta ja -raportointia tukevaa Suuntima-kyselytyökalua.

 

Näky 2 -hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.