Sinuksi (2004–2007)

Sinuksi-hanke kehitti sukupuolisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä ja teki uusia avauksia nuorisotyöhön lähentämällä sosiaalisen nuorisotyön näkökulmaa sukupuolisensitiiviseen työotteeseen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ryhmätoimintamalli erikseen tytöille ja pojille sukupuolen tuomat erityiskysymykset huomioiden. Malli perustui vuorovaikutteisiin tyttö- ja poikaryhmiin.

Tyttö- ja poikaryhmien tavoitteena oli vahvistaa nuoren identiteettiä, sosiaalisia valmiuksia ja elämänhallintataitoja. Projekti pyrki luomaan kekseliästä ja uutta toimintaa nuorisotyön toimipisteisiin, joissa käy erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Projektissa työskenteli projektikoordinaattori Helsingissä sekä aluetyöntekijä Oulussa.