Tyttöjen Talo -verkoston kehittämishanke (2008–2010)

Tyttöjen Talo® -verkoston kehittämishanke oli Tyttöjen Talojen® toiminnan tutkimus-, kehittämis- ja koordinointiprojekti (2008-2010). Hanke keskittyi kehittämään Tyttöjen Talojen® toimintaa tutkimuksen ja koulutuksen avulla sekä levittämään jo olemassa olevia hyviä työmenetelmiä ja edesauttamaan uusien työtapojen syntymistä. Hankkeen tavoitteena oli myös valtakunnallinen sukupuolisensitiivisen tyttötyön tunnetuksi tekeminen. Tyttöjen Taloja on Helsingissä (vuodesta 2000), Tampereella (vuodesta 2004), Oulussa (vuodesta 2006) ja Turussa (vuodesta 2007) ja Kuopiossa (vuodesta 2011).
 

Lisätietoja: Heli Eischer, p. 050-556 6012, heli.eischer@setlementti.fi