Tyttötyön verkosto -hanke (2011–2013)

Tyttötyön kolmivuotinen verkostohanke (2011–2013) levitti tyttötyön osaamista ja verkotti tyttötyöntekijöitä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hanketta hallinnoitiin Setlementtiliitosta ja sitä rahoitti RAY. Setlementtien piirissä on kehitetty jo yli viisitoista vuotta sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä ja erityisesti tyttötyötä.

 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia tyttötyön muotoja, jotka sopivat erilaisiin toimintaympäristöihin. Hankkeen avulla myös verkotettiin tyttötyön vanhoja ja uusia toimijoita ja kehitettiin edelleen tyttötyön koulutusta. Konkreettisia tuotoksia hankkeen edetessä olivat uudistettu Upea Minä -koulutuskansio, tyttötyöstä kiinnostuneille ammattilaisille ja vapaaehtoisille suunnatut verkkosivut sekä raportti, joka nostaa esiin tyttöjen kasvun haasteita.

 

Hankkeen kautta levitettäviä ja käytännön työssä kehitettyjä työmalleja ovat Tyttöjen Tupa ja Isosisko -toiminta, Tyttöjen Talo sekä Voimaneidot-malli.