Setlementtien yhteisten kehittämisverkostojen toiminta on käynnistynyt

11.10.2016

Setlementtiliitossa on keväällä 2016 aloittanut työnsä kehittämisen ja vaikuttavuuden tiimi. Tiimin tarkoituksena on tukea ja vahvistaa setlementtiliikkeen kehittämis- ja arviointikäytäntöjä sekä tehdä näkyväksi setlementtitoiminnan vaikuttavuutta. Osana tätä työtä olemme käynnistäneet setlementtien yhteiset kehittämisverkostot (Arvioivan työotteen kehittämisverkosto ja sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto).

 

Arvioivan työotteen kehittämisverkosto kokoontuu 19.10. klo 12–15 (aiheena tiedonkeruu), Setlementtipäivien yhteydessä 25.11. klo 8.30–9.30 (tietoisku vaikuttavuusarvioinnista), 18.1. klo 9–12 (itsearviointi ja vertaisarviointi) sekä 4.4. klo 9–12 (tulokset ja vaikutukset).

 

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto kokoontuu 9.11. klo 12–15, 13.12. klo 12–15, 14.2. klo 12–15 sekä 10.5. klo 12–15.

 

Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja jokaiseen lähetetään erillinen kutsu.

 

Tietoa kehittämisverkostoista

 

Kehittämisverkostot kokoavat setlementtiliikkeen toimijoita yhteen kahden eri teeman alle.

 

Arvioivan työotteen kehittämisverkoston tavoitteena on arvioivan työotteen vahvistaminen, toimijoiden oman toiminnan kriittinen tarkastelu ja erilaisten arviointimenetelmien hyödyntämisen monipuolistuminen paikallisten setlementtien arkityössä. Verkostossa käydään läpi arvioivan työotteen tuomia mahdollisuuksia oman työn kehittämiselle, vertaisoppimista, arviointimenetelmiä ja niiden soveltamista käytäntöön sekä itsearviointia. Verkoston työskentely tukee tavoitteiden asettamista omalle ja paikallisen setlementin työlle, oman toiminnan monipuolista arvioimista suhteessa strategiakausiin, tulosten ja vaikutusten tunnistamista, oman toiminnan rahoitusvaihtoehtojen tunnistamista, rahoitusten hakua sekä kehittämisosaamisen vahvistumista. Tarkemmat sisällöt suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa.

 

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkoston tavoitteena on toisaalta a) tukea sosiaalisen arvioinnin menetelmän käyttöönottoa setlementtien oman toiminnan arviointiin ja toisaalta b) kehittää sosiaalisen arvioinnin menetelmää verkoston käyttäjäkokemusten perusteella helppokäyttöisemmäksi menetelmäksi, joka aidosti tukee kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti paikallisten setlementtien arjen toimintojen arviointia ja kehittämistyötä. Vuonna 2016 kerätään setlementtiliikkeen laajuisesti palautetta ja kehittämisideoita sosiaalisen arvioinnin menetelmään liittyen. Verkosto aloittaa työskentelynsä tämän palautteen pohjalta. Sosiaalisen arvioinnin verkostoon toivotaan mukaan sekä sellaisia henkilöitä, jotka ovat käyttäneet sosiaalisen arvioinnin menetelmää että sellaisia, jotka eivät ole.

 

Lisätiedot:

Mona Särkelä-Kukko
puh. 050 341 3258
mona.sarkela-kukko(at)setlementti.fi