Suomalaisessa setlementtiliikkeessä yli 5 000 työntekijää vuonna 2015

8.12.2016

Paikallissetlementeille lähetetyn kyselyn mukaan suomalaisen setlementtiliikkeen palveluksessa oli vuonna 2015 noin 5 100 työntekijää. Lukuun on laskettu mukaan kokoaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät, tuntityöntekijät sekä muu henkilöstö, joka koostui muun muassa siviilipalvelushenkilöistä, harjoittelijoista, opiskelijoista ja kuntoutujista. Kokoaikaisia työntekijöitä oli noin 1 200. Lisäksi setlementeissä työskenteli noin 3 000 vapaaehtoista. Henkilöjäseniä oli noin 3 700.

 

Kyselyssä tiedusteltiin myös setlementtien järjestämään toimintaan osallistuvien ihmisten määrää. Tällä kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan setlementtitoiminnan kokonaisvolyymia. Kysymys osoittautui haastavaksi ja moni joutui vastaamaan siihen arviolla. Tämän vuoksi tarkkaa lukua ei voi sanoa, mutta vastausten perusteella voidaan arvioida toimintaan osallistuvien ihmisten määrän olevan ainakin 150 000.

 

Setlementtiliikkeen toiminta kattaa kaikki elämänvaiheet lapsi- ja nuorisotyöstä seniori- ja vanhustyöhön. Työmuotojen piiriin kuuluvat lisäksi muun muassa monikulttuurinen työ, opisto- ja kulttuuritoiminta, asumisen palvelut ja kansalaistoiminta. Setlementtiliike vaikuttaa laajasti myös maantieteellisesti. Liikkeeseen kuului vuonna 2015 yhteensä 45 paikallissetlementtiä, joista moni toimii usean kunnan alueella.

 

Lisätietoja:
Ville Kujanpää
Kehittämissuunnittelija
Suomen Setlementtiliitto ry
ville.kujanpaa(at)setlementti.fi
050 591 6252