Setlementtityö vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti – nyt tutkitusti

17.5.2017

Millaisia positiivisia vaikutuksia järjestöt saavat aikaan yhteiskunnassa? Tähän kysymykseen vastataan Hyvän Mitta -hankkeessa, jossa myös Suomen Setlementtiliitto on mukana. Me selvitimme, kuinka vaikuttavaa on toiminta Jyränkölän Setlementissä ja Setlementti Ukonhatussa.

Suomen Setlementtiliiton Rajapinnat näkyväksi -vaikutusten arviointi on osa yhteiskunnallisten yritysten Arvo-liiton koordinoimaa Hyvän Mitta -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa vaikutusten arvioinnin menetelmä- ja työkalupakki, jotta yhteiskuntaa hyödyttävät yhteisöt osaisivat arvioida ja todentaa vaikuttavuuttaan. Vaikutusten arvioinnin kohteina olivat Jyränkölän Setlementin ikäihmisten palvelut ja Setlementti Ukonhatun mielenterveyskuntoutujien palvelut. Tarkastelussa selvisi, että setlementtien vapaaehtoistoiminnalla on laaja ja merkittävä vaikutus myös organisaatioiden ulkopuolelle.

 

Arviointi toi esille sen, kuinka laajasti setlementtien toiminta hyödyttää alueen ihmisiä ja muita toimijoita. Sekä Jyränkölän Setlementin, että Setlementti Ukonhatun vapaaehtoistoiminnan resurssit suuntautuvat ensisijaisesti organisaatioiden ulkopuolelle, yksittäisten kuntalaisten, kuntien ja paikallisten yritysten hyödyksi. Jyränkölän Setlementin osalta 80 % vapaaehtoistoiminnasta suuntautui Heinolan alueen muiden toimijoiden hyväksi. Setlementti Ukonhatun osalta lähes kaikki vapaaehtoistoiminnan resurssista suuntautui oman talon ulkopuolelle. Yhteiskunnallinen yritystoiminta on edellytys vapaaehtoistoiminnan konseptien kehittämiselle: ilman sen tuomaa rahoitusta, tukea ja luottamuksellisia suhteita työntekijöihin esimerkiksi Jyränkölän saattohoidon vapaaehtoiskonsepti olisi voinut jäädä kehittämättä.

 

Johtaminen, erityisesti liiketoiminnalle asetetut tavoitteet, vaikuttavat siihen, minkälaisia rajapintoja toimintojen välille syntyy ja ovatko ne avoimia myös ulospäin. Niin Jyränkölässä kuin Ukonhatussakin esimerkiksi liiketoiminnan ylijäämällä rahoitettu vapaaehtoistoiminta ja sen kehittäminen on tietoisten päätösten tulos. Tällaisten rajapintojen tunnistaminen on avainasemassa, kun perustellaan kansalaisjärjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten toiminnan ja toimintaedellytysten ylläpitämisen tärkeyttä.

 

THL:n mukaan Suomessa on vähintään 1 500 sosiaalipalveluita tuottavaa organisaatiota, jolla on sekä liiketoimintaa että yleishyödyllistä toimintaa. Suomen Setlementtiliiton Rajapinnat näkyväksi -arviointi on ensimmäisiä arviointeja, joka yrittää tehdä näiden toimijoiden laajempaa yhteiskunnallista arvoa näkyväksi. Kansalaisjärjestöjen kansalaistoiminnan ja yhteiskunnallisten yritysten toiminnan rajapinnoilla tapahtuva kehittämis- ja vapaaehtoistoiminta hyödyttää laajasti suomalaista yhteiskuntaa. Vaikutusten arvioinneilla saadaan kansalaisjärjestöjen työn hyötyjä ja yhteiskunnallista merkittävyyttä esille.

 

Arvioinnin tulokset ja prosessikuvaus (Prezi)

Vaikutusten arvioinnin menetelmäseminaari 14.6.

Saila Tykkyläinen: Yleishyödyllinen toiminta ja liiketoiminta syliotteessa