30.000 euroa Setlementtiliiton jäsenjärjestöavustusta kansalaistoimintaan

21.3.2018

Setlementtiliiton jäsenjärjestöavustus on tarkoitettu jäsensetlementeille, jotka eivät saa STEA:n kautta jaettavaa rahoitus. Tämän haku päättyi 28.2.2018. Hakemuksia hakuajan päättymiseen mennessä saatiin 10 kappaletta. Hakijatahoja oli yhteensä 9 jäsensetlementtiä. Haettu summa oli yhteensä 31.500. Avustus on kohdennettu kansalaistoiminnan kehittämiseen ja setlementtiliikkeen yhteistoiminnan vahvistamiseen.

Avustusta myönnettiin:

  • Akaan Setlementille (3.300€) nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työseminaareihin nuorten parissa työskenteleville
  • Koskelan Setlementille (3.000€) kansalaistoiminnan Pop Out -tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen
  • Kurikkalan Setlementille (3.300€) kansalaistoiminnan aseman vakiinnuttamiseen ja jäsenistön osallistumismahdollisuuksien tukemiseen
  • Lievestuoreen Setlementille (3.300€) vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden sitouttamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen
  • Parkanon Setlementille (3.300€) vapaaehtoistoiminnan keskuksen toiminnan ylläpitämiseen ja paikallisjärjestön osallistumismahdollisuuksien tukemiseen
  • Setlementti Kainulan kannatusyhdistykselle (3.300€) kansalaistoiminnan vahvistamiseen ja kehittämiseen sekä toimintojen laajentamiseen sekä henkilökunnan osallistumismahdollisuuksien tukemiseen  
  • Setlementti Kyröskoskelalle (3.300 €) kansalaistoiminnan keskustelu ja vaikuttamisfoorumien kehittämiseen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistamiseen
  • Setlementti Linnalan Nuorille (3.300 €) lähiötalo Hakan toiminnan ylläpitämiseen
  • Tornion Setlementtinuorille (3.300 €) Pop up - seikkailuleikkipuisto- ja majanrakennus - toimintaan

  Setlementtiliiton jäsenjärjestöavustus on kokonaisuudessaan 30 000 euroa vuodessa. 

Jäsenjärjestöavustuksen ovat pienavustuksia, jotka jaetaan toimija-, ei toimintokohtaisesti. Nimensä mukaisesti avustukset ovat muutaman tuhannen euron kokoluokkaa. Avustuksen saajan tulee olla Setlementtiliiton jäsenjärjestö, joka ei saa omaa erillistä STEA:n kautta jaettavaa Veikkauksen avustusta. Setlementtiliitto saa jäsenjärjestöavustuksen STEAn kautta eteenpäin jaettavaksi. Näiden pienavustusten tarkoituksena on lisätä vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa järjestötoimintaa.

 Lisätietoja:

Matti Cantell 

http://www.setlementti.fi/kehittaminenjavaikuttavuus/jasenjarjestoavustus/