International

Finländska settlementrörelsen ingår i den internationella settlementrörelsen. Vi arbetar för att främja och stärka lokala samfund runtom i världen. Ett av våra verksamhetsfält är internationell organisationsverksamhet.

 

Settlementförbundet ingår i internationella settlementförbundet IFS (International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres). IFS är aktiv aktör i EAPN-nätet mot fattigdom i Europa. Settlementförbundet är dessutom verksam i takorganisationen ECYC (European Confederation of Youth Club Organisation) för europeiskt ungdomsarbete, och i nordiska samarbetsorganisationen Ungdom och Fritid i Norden.