Verksamheten

 

Settlementverksamheten bygger på samarbete och växelverkan mellan olika människor. Med genuina bemötanden ökar förståelsen för människors olika livssituationer och skapas viljan att bygga ett samhälle där envar kan ta del av livet.


Settlementförbundets verksamhet sträcker sig över på sju olika områden; bostadstjänster, mångkulturellt arbete, medborgarinflytande, studie- och kulturverksamhet, barn- och ungdomsarbete, senior- och äldrearbete samt krisarbete och svåra livssituationer. 

 

Kom med i verksamheten

 

Varje settlement erbjuder såväl kortvariga som långvariga tillfällen till frivilligt arbete. Din insats behövs, det är säkert! Det behövs stödpersoner, frivilliga för olika rådgivningstjänster samt arrangörskommittéer för händelser och klubbar. På webbsidorna för lokala settlement finns kontaktuppgifterna för respektive settlement, som kan ge information om möjligheterna till frivilliga insatser på din egen ort. Också nya idéer och verksamhetsmodeller är mycket välkomna!