Linnalan Setlementti, Savonlinna

Linnalan setlementtirakennus.

Linnalan Setlementti ry

Sotilaspojankatu 7

57100 Savonlinna
 

www.linnala.fi

 

Linnalan Setlementin esittelyvideo

 

Linnalan Setlementti ry on perustettu vuonna 1938 ja sillä on 50 henkilö- ja 5 yhteisöjäsentä. Päätoimisia työntekijöitä on noin 20. Setlementin toimintaidea nousee setlementtiperiaatteesta: rakentaa siltoja ihmiseltä ihmiselle. Toiminnassa painotetaan erilaisten ihmisten kohtaamista. Linnalassa saavat niin leikkikoulun lapset, nuoret, työikäiset kuin Seniorikeskuksen ikinuoretkin ikäisilleen sopivaa virikkeellistä toimintaa ja samalla rikastuttavat yhdessäolollaan toinen toisiaan. Toimintaan kuuluu myös kansainvälisen kohtaamispaikan maahanmuuttajatyö.

 

Linnalan opisto antaa perinteisellä ja toisaalta joka vuosi uusiutuvalla kurssitarjonnallaan monenlaisia mahdollisuuksia eritasoiseen opiskeluun ja harrastamiseen. Tämän lisäksi toteutetaan erilaisia hankkeita. Linnalassa tuttu sanonta "vierivä kivi ei sammaloidu" kuvaa osuvasti sen toiminnan luonnetta, uusiutumista ja ajan hengessä pysymistä. Linnala tarjoaa koulutusta ja yleissivistystä, mahdollisuuksia harrastamiseen, kohtaamiseen ja virkistäytymiseen. Toiminnallaan se pyrkii myös ehkäisemään yhteiskunnallista syrjäytymistä.

 

 Toimintamuodot

  • kansalaisopisto
  • kuvataidekoulu
  • tilauskoulutus
  • leikkikoulu
  • seniorityö
  • omaishoidontuki
  • monikulttuurinen työ
  • tilavuokraus

 

Hankkeet