Otsolan Setlementti, Pori

"Otsola – monien taitojen talo"
Otsolan Setlementtirakennus.

Otsolan Setlementti

Juhana Herttuan katu 16

28100 Pori

puh. (02) 630 1500

 

www.otsola.net

 

Vuonna 1929 helsinkiläinen Kalliolan setlementti perusti nuorisotyön ja kulttuuritoiminnan yksikön Porin pohjoispuolelle Pihlavan teollisuusyhdyskunnan palvelemiseksi. Porin oma setlementti Otsola perustettiin vuoden 1944 lopulla.

Otsolan ensimmäinen työmuoto oli nuorisotyö, johon sisältyi kerhoja, leirejä, retkiä ja urheilu-tapahtumia mm. tehtaiden työläisten lapsille. Vuoden 1945 syksyllä perustettiin myös Otsolan vapaaopisto (nyk. kansalaisopisto), josta on vähitellen kasvanut Satakunnan suurin vapaan sivistystyön toimija. Kansalaisopiston kasvua on edistänyt sen toiminta-alueen laajeneminen Kullaalle, Luvialle ja Noormarkkuun vuonna 1972 sekä Nakkilaan 2007.

Vuodesta 1986 Otsolan päätoimipaikkana on ollut Porin keskustan 5. kaupunginosassa sijaitseva toimitalo, josta löytyy monenlaisia viihtyisiä opetus- ja muita tiloja. Vuonna 2012 Otsolan toiminnasta vastaa yhdeksän hengen päätoiminen henkilökunta sekä noin 150 tuntiopettajaa ja kerhonohjaajaa.Toimintamuodot


Otsolan laajin työmuoto on lakisääteistä valtionosuutta saava kansalaisopisto, joka toimii Porin (ml. entinen Noormarkku), Luvian ja Nakkilan alueella. Kansalaisopisto tarjoaa jokaiselle mahdollisuuksia omaehtoiseen tietojen ja taitojen oppimiseen, uusien asioiden kokemiseen sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen.

Setlementtiaatteen mukaisesti Otsolan kansalaisopiston eräs keskeinen lähtökohta on paikallisuus eli toiminnan tuominen mahdollisimman lähelle ihmisiä. Opiston päätoimipaikka sijaitsee Porin keskustassa, mutta se toimii aktiivisesti myös maaseudulla. Toimipaikkoja on kaikkiaan yli 70.
Kansalaisopiston ohjelmaan sisältyy joka lukukausi runsaat 400 opintoryhmää ja lyhytkurssia sekä yleisöluentoja. Aikuisopetuksen ohella opiston tarjontaan sisältyy myös kymmeniä lasten ja nuorten opintoryhmiä. Keskeisimpiä opetusaloja ovat kuvataiteet, kädentaidot, liikunta, musiikki, tanssi, tietotekniikka ja vieraat kielet. Opiston eräs erityisvahvuus on laaja tietotekniikan opetuksen tarjonta.

Kansalaisopisto järjestää vuosittain työnäyttelyjä kaikissa toiminta-alueensa kunnissa. Ajoittain pidetään myös ilmaisuaineiden opintoryhmien katselmuksia.

Otsolan sosiaalisen nuorisotyön tavoitteena on rohkaista lapsia ja nuoria aktiivisen ja vastuuntuntoisen elämänasenteen omaksumiseen sekä rakentavaan kansalaistoimintaan. Nuorisotyöhön sisältyy pienryhmätoimintaa nuorten koulunkäynnin ja vapaa-ajan hallinnan tukemiseksi, perhetyötä, tapahtumia, teemapäiviä ja retkiä.


Toiminnan painopiste on taloudellisesti ja sosiaalisesti heikompiosaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukemisessa.

Mainos Otsola on liiketoimintaperiaatteella toimiva Otsolan yksikkö, joka pitää yllä ja vuokraa Porin katuvalopylväiden mainoskehikoita. Tästä ulkomainostoiminnasta saatavilla tuloilla tuetaan Otsolan yleishyödyllistä työtä.