Toivola-Luotolan Setlementti, Kemi

Toivola-Luotolan Setlementti ry

Särmääjänkatu 2 A

94200 Kemi

 

www.toivola-luotola.fi

 

Toivola-Luotolan Setlementti ry on perustettu vuonna 1923. Toivola-Luotolaan kuuluu kolme erillistä yhdistystä, alkuperäinen Toivola-Luotolan Setlementti ry ja Toivola-Luotolan vanhustenkotiyhdistys ry. Jäseniä koko setlementissä on yhteensä noin 140 ja työntekijöitä kaikki yhdistykset mukaan luettuna noin 40. Yhdistyksen toimintaperiaatteena on setlementtiliikkeen arvojen mukaisesti edistää inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, humaanisuutta ja monikulttuurista vuorovaikutusta kehittämällä ja toteuttamalla asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää laadukasta palvelua sosiaalisen työn, kuten lapsi- nuoriso- ja vanhustyön alueilla sekä muilla setlementtityötä tukevilla työaloilla. Yhdistys toteuttaa erilaisia kuntoutuspalveluita ja ikääntyvien hoiva- ja asumispalveluita sekä edistää maahanmuuttajien varhaista kotoutumista.

 

Toimintamuodot

  • varhaiskasvatus ja päivähoito: Toivolan päiväkoti ja esikoulu,  neljä osastoa, joissa yhteensä 107 lasta
  • maahanmuuttajatyö: ylläpitää maahanmuuttajien kohtaamispaikkaa ja edistää kotoutumista kaksisuuntaisesti RAY:n tukeman MiksEri-projektin avulla
  • vanhustyö: vanhusten asumispalvelut, senioriasuminen, ateria- ja pitopalvelu,  tilojen vuokraus ja muut tukipalvelut
  • kuntoutuspalvelut