Setlementtiliiton perustaminen

Suomeen setlementtiaate tuli jo varhain. Alli Trygg-Helenius perusti Kansankodin lontoolaisen mallin mukaan Helsingin Sörnäisiin jo 1890. Rahoitusongelmien vuoksi Kansankoti-toiminta loppui 1910-luvun alussa. Uudelleen toiminta alkoi luterilaisen kirkon piirissä Teollisuusseutujen Evankelioimistoimikunnan työnä 1915. Keskeisiä aktiiveja olivat Sigfrid Sirenius, Jaakko Gummerus ja J.H. Tunkelo.
Suomalaisen setlementtityön kansainväliset juuret ovat niissä kontakteissa, joita jo 1890-luvulla, mutta varsinkin 1910-luvulla oli Englannin ja Suomen välillä. Vuonna 1912 Lontoosta Suomeen palannut Sigfrid Sirenius halusi englantilaisen esikuvansa mukaisesti kehittää erityisesti kasvavan työläisväestön parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa. Useiden vuosien keskustelun, satojen aiheeseen liittyvien esitelmä- ja luentotilaisuuksien sekä väliin tulleen sisällissodan jälkeen perustettiin 1918 Teollisuusseutujen Evankelioimisseura.
Sen toiminnan tarkoitus on "herättää kristillistä vastuuntuntoa ja siihen perustuvaa uskonnollista ja sosiaalista toimintaa". Yhdistyksen tuli myös perustaa sopiville paikkakunnille teollisuusväestön työkeskuksia henkilökohtaisen kosketuksen ja keskinäisen avunannon aikaansaamiseksi eri yhteiskuntapiirien kesken.
Työkeskuksia, setlementtejä, perustettiin seuraavina vuosina Kalliolan lisäksi muun muassa Viipuriin, Rovaniemelle, Kemiin ja Tampereelle. Ennen sotia aloitettiin työt myös rajan taakse jääneillä alueilla, Suojärvellä ja Petsamossa. Työmuotoina olivat nuorisotyö, luennot, opistomuotoinen vapaa sivistystyö. Erikoisena yksityiskohtana oli sivistystyö metsätyömiesten parissa Perä-Pohjolassa.
Vuonna 1941 setlementtiliike järjestäytyi uudelleen ja perustettiin Kristillis-yhteiskunnallinen työkeskusliitto. Se merkitsi paikallisten toimintojen itsenäistymistä ja samalla laajenemisen alkua. Setlementtejä perustettiin Kotkaan, Jyväskylään, Kajaaniin, Lahteen, Kyröskoskelle, Äänekoskelle, Heinolaan, Poriin, Tampereelle, Ouluun, Järvenpäähän, Lievestuoreelle ja Vaasaan.
Työkeskusliiton nimi muutettiin 1983 Suomen Setlementtiliitto ry:ksi ja liikkeen kolmas laajenemisen aalto alkoi 1990-luvulla. Setlementtejä on perustettu mm. Espooseen, Hyvinkäälle, Hämeenlinnaan, Joensuuhun, Kuopioon, Leppävirralle, Mikkeliin, Parkanoon, Tampereelle ja Vantaalle.