Suomalainen setlementtiliike

Setlementtiliikkeestä on 100-vuotisen historiansa aikana kasvanut eräs maamme merkittävimmistä valtakunnallisista sivistys- ja sosiaalisen työn tekijöistä, jonka vaikutus tuntuu monella elämän alueella lapsuudesta vanhuuteen. Setlementtiliikkeen Suomessa muodostavat vuonna 1918 perustettu Suomen Setlementtiliitto ja sen paikalliset jäsenyhdistykset. Setlementtiliike on myös sivistys- ja sosiaalisen alan suurimpia palvelutuottajia ja työllistäjiä, erimuotoista toimintaa on 50 paikkakunnalla, liikkeen palveluksessa 5000 ammattilaista ja työssä mukana valtava joukko vapaaehtoisia eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä.

 

Toiminta-alueemme on laaja ja kattava: se yltää lapsi-, nuoriso- ja vanhustyöstä opinto-, kulttuuri ja monikulttuurisuustyöhön sekä monipuolisiin asumisen palveluihin. Aidosti pioneerihenkisinä paikalliset setlementit etsivät jatkuvasti uusia tapoja tehdä sosiaalista työtä, erityisesti niillä alueilla, joilla mikään muu taho ei vielä toimi tai tuota palveluja.

 

Toiminnan juuret ovat 1800-luvun lopulla Itä-Lontoon köyhimpiin kortteleihin perustetuissa kansalaiskeskuksissa, joissa tarjottiin koulutusta ja tukea sosiaalisten ongelmien kanssa kamppaileville. Setlementtityön ideologia perustuu yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen sekä yksilöllisyyden ja moninaisuuden arvostamiseen kaikessa toiminnassa. Setlementtiliike sitoutuu erityisesti vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistämiseen.


Setlementtiliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan mahdollistavat tuotettujen hyvinvointipalveluiden palvelumaksut, STEAn avustukset, ministeriöiden myöntämät korvamerkityt tuet sekä yksityishenkilöiltä saadut lahjoitukset. Toiminta on voittoa tavoittelematonta.

 

 
Setlementtityö - Rohkeasti ihmisen puolella

Setlementtityö on alusta asti perustunut samoihin kestäviin arvoihin, joista tärkein on tieto yhteisöllisyyden ihmistä voimistavasta vaikutuksesta. Tähän pyritään yhteistyöllä ja arjen keskellä toteutuvalla toisen huomioonottamisella. Työtämme ohjaavat yksilön kunnioitus, erilaisuuden hyväksyminen, luottamus ihmisiin, tasa-arvon vaaliminen sekä heikompien auttaminen.

 

Suomessa olemme erityisesti keskittyneet yksilön oman elämänhallinnan edistämiseen, elinikäisen oppimisen tukemiseen, vuorovaikutuksen ja aidon lähimmäisyyden lisäämiseen sekä yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimintamuotojen kehittämiseen.

Setlementtiliike yhteistyössä

Setlementtiliike tekee aktiivista yhteistyötä valtion ja kuntien päättäjien sekä muiden järjestöjen kanssa sekä palveluntarjoajana että sosiaali- ja sivistystyön asiantuntijana. Kunnat ostavat setlementtien hyvinvointipalveluita kilpailutettuihin ostosopimuksiin perustuen. Setlementtien erilaisia kehitysprojekteja rahoitetaan pääasiallisesti STEAn tuella. Setlementtinuorten toimintaa tukee opetusministeriö.

 

Setlementtiliike tekee myös yritysyhteistyötä, joka ilmenee järjestön saamana asiantuntija-apuna tai asiakkaiden palvelutarjonnan laajentamisena.