Usein kysyttyä

Mitä setlementti-sana tarkoittaa?

 

Sana on suora lainaus englanninkielestä (settlement, to settle). Se tarkoittaa asutusta, asettumista asumaan, sopeutumista ja sovittamista. Setlementti-sana tarkoittaa myös Suomen Setlementtiliiton paikallista jäsenyhdistystä.

 


Mitä on setlementtityö?

 

Setlementtityö Suomessa on osa kansainvälistä verkostoa. Setlementtityö käynnistyi 1880-luvulla Lontoossa, jolloin köyhien ihmisten asuinalueilla käynnistettiin sosiaaliseen ja sivistykselliseen kehitykseen tähtääviä työmuotoja. Ensimmäiset toimijat olivat yliopistojen opiskelijoita ja opettajia. Setlementtityö Suomessa alkoi vuonna 1918 ja ensimmäinen Lontoon mallin mukainen "setlementtitalo" perustettiin Helsingin Kallioon.
 

Lue lisää setlementtityön historiasta.

 


Mikä on setlementtiliikkeen suhde uskontoon ja politiikkaan?

 

Setlementtiliike on kirkollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Setlementtityön alkujuuret ovat kristillisen lähimmäisyyden ihanteessa ja ajatuksessa tehdä toisille ihmiselle niin kuin toivoisi heidän tekevän itselle. Setlementtiliike ei julista eikä vaadi osallistujiaan ajattelemaan samalla tavalla. Puhummekin liikkeen sisällä setlementtiarvoista, joita ovat yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutuksen uskominen, yksilön kunnioittaminen kaikissa tilanteissa sekä moninaisuuden arvostaminen. Setlementtiliikkeen työtekijät, asiakkaat ja vapaaehtoiset edustavat eri uskontokuntia ja kulttuureita. Eri tavoin ajattelevia ja uskovia ihmisiä yhdistää setlementeissä halu toimia toisten, varsinkin heikoimmassa asemassa olevien, ihmisten parhaaksi. Monikulttuuriset yhteisöt mahdollistavat eri uskontojen arvostavan kohtaamisen.

 


Onko Setlementtiliitolla ja Setlementtisäätiöllä jotain tekemistä toistensa kanssa?

 

Vaikka organisaatioiden nimet muistuttavat toisiaan, Suomen Setlementtiliitto tai sen jäsenyhdistykset eivät liity Suomen Setlementtisäätiöön. Organisaatiot ovat täysin erillisiä eikä niillä ole yhteistä toimintaa.

 

Setlementtiliitto on perustettu vuonna 1918 ja siihen kuuluu 45 paikallista setlementtiä eri puolella Suomea. Setlementtiliiton strategia.

 


Miksi kaikkien paikallisten setlementtien logot ja nimet ovat erilaisia?

 

Setlementtiliike on aina ollut, Suomessa ja kansainvälisesti, vahvasti paikallinen liike. Jokainen setlementti on itsenäinen yhdistys, joka kuuluu liikkeen Suomen kattojärjestöön Setlementtiliittoon. Itsenäisinä yhdistyksinä setlementit ovat luoneet itselleen paikallisen ilmeen ja nimen, joka monella paikkakunnalla liittyy setlementin ylläpitämään kansalais- tai kansanopistoon. Setlementtiliikkeen yhdistävä setlementti-ilme otettiin käyttöön 2016. Paikalliset setlementit tulevat joko vaihtamaan ilmeensä yhtenäiseen setlementti-ilmeeseen tai säilyttämään oman ilmeensä, mutta liittämään liikkeen tunnuksen sopivilta osin toimintaansa.