Sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä koordinoi Loisto setlementti ry. Koordinointia rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA.

 

Sukupuolisensitiivisen nuoristotyön koordinoinnin tarkoituksena on tukea sukupuolisensitiivisen työn kehittämistä ja laadun ylläpitämistä sekä sukupuolisensitiivisyyden vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä.

 

Koordinointiin, koulutukseen tai yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä,

ota rohkeasti yhteyttä valtakunnalliseen sukupuolisensitiivisen nuorisotyön koordinaattoriin:

 

Tatu Tossavainen

050 351 7250

tatu.tossavainen(at)loistosetlementti.fi

 

Sukupuolisensitiivisyydessä tiedostetaan, että sukupuoli vaikuttaa merkittävästi jokaisen kasvuun ja kehitykseen sekä olemisen ja toimimisen mahdollisuuksiin. 

 

Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset.
 

Sukupuolisensitiivisyys on ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana itsenään. 

 

Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja. 

 

Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan erilaisia sukupuolen ilmentämisen muotoja, mutta niitä ei uusinneta kyseenalaistamatta. 

 

Sukupuolisensitiivisyyden tavoiteena on, että jokainen voisi toteutua täydesti koko potentiaalissaan – sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisuudesta, persoonallisuuden piirteistä tai muista ihmisyyden ominaisuuksista huolimatta.