ART-jatkotapaaminen

 

Sukupuolisensitiivisen nuorisotyön setlementtitoimijat kokoontuivat Helsingin Kulttuuritalolla 6.-7.6.  kaksipäiväisen ART-jatkotapaamisen merkeissä. Tapaamisessa jaettiin kokemuksia menetelmän käytöstä ja ideoitiin menetelmän sovelluksia. Mukana tapaamisessa oli ART-kouluttaja Piia Pulkkinen. Lisäksi Elina Havukainen Autismi- ja Aspergerliitosta kertoi Asperger-nuorten sosiaalisista valmiuksista.

 

 

Aggression Replacement Training® (ART) on menetelmä, joka tähtää toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistumiseen. Tavoite on, että nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa, oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä. Menetelmä sisältää harjoituksia kolmella alueella:

 

• vihanhallinta, tunnetaso
• sosiaaliset taidot, käyttäytymisen taso
• moraalinen perustelu, arvojen ja ajattelun taso.

 

Verkoston toimijat olivat käyttäneet ART-menetelmää erityisesti sosiaalisten taitojen vahvistamisessa erilaisissa ympäristöissä: koulutyössä, yhteisötyössä (kuten Tyttöjen Talon ryhmissä) ja yksilötyössä.

 

Havaintoja ART-menetelmän soveltamisesta sukupuolisensitiivisessä nuorisotyössä:

  • Menetelmä vaatii yleensä soveltamista, jotta se sopii kohtaamiemme nuorten avuksi.

  • Hyvä tapa muodostaa ART-ryhmä on valita nuoria, joilla on samankaltaisia taitopuutoksia tai valita nuoria, jotka toimivat keskenään (kuten koululuokka).

  • Perustelu ART-menetelmän käytölle koulussa: opettaja saa lisää opetusminuutteja. Käytetyt tunnit maksavat itsensä takaisin.

  • ART-tapaamisten vaikuttavuus lisääntyy, kun ART-vetäjien lisäksi nuorten lähipiirin muut aikaiset, kuten opettajat ja vanhemmat, ovat tietoisia tapaamisista ja auttavat.

  • Nuoria voi motivoida sosiaalisten taitojen harjoitteluun pohtimalla, mitä taitoja he tarvitsevat lähipäivinä.

  • Demo-ryhmät ovat hyvä tapa perehdyttää oma työyhteisö menetelmän käyttäjiksi.

  • Näyttelemisen välttely ujojen tai arkojen nuorten kanssa on karhunpalvelus heille. Ohjaajan oltava rauhallinen ja vietävä harjoitus loppuun.

  • Vihanhallinnan taidot tärkeitä, vaikka käytöksessä ei olisi avointa ulospäin näyttäytyvää aggressiivisuutta. Viha voi kääntyä sisäänpäin pahaksi oloksi.

  • ART-ryhmän kokoonpanossa voi olla ensikertalaisia ja jo kokeneempia ART-kävijöitä.

Menetelmälle nähtiin lukuisia kohderyhmiä, kuten kiusatut, kiusaajat, ujot ja hiljaiset, rasismista kärsineet, kaveritaitoja tarvitsevat ja aggressiiviset. Osallistujien toiveena oli sukupuolisensitiivisessä työssä sovellettava ART-menetelmän työkirja, jossa olisi verkoston tärkeäksi kokemiin teemoihin, kuten sukupuolen moninaisuuteen tai rasismiin, liittyviä moraalitarinoita.