Surutyön koulutus

Sukupuolisensitiivisen nuorisotyön verkostolaisia kokoontui 16.8. surutyön koulutukseen. Kouluttajana toimi sosionomi ja surutyön asiantuntija Anne Laimio.

 

Anne Laimion materiaalit:

Suruun, surutyöhön ja surutyön tukemiseen liittyvää kirjallisuutta:

 

Lindqvist Martti (2006). Auttajan varjo. Otava.

 

Hakola Outi, Kivistö Sari & Mäkinen Virpi (toim.) (2014). Kuoleman kulttuurit Suomessa. Gaudeamus.

 

J.C. Lewis (2009). Muistiinpanoja surun ajalta. Kirjapaja.

 

Lappalainen Tertti (toim.) (2000). Elämän ja kuoleman salaisuus: Ihmisiä elämän perimmäisten kysymysten äärellä. WSOY.

 

Ayalon Ofra (1995). Selviydyn! Gummerus.

 

 

Materiaaleja löytyy myös seuraavien yhdistysten sivuilta:

 

Suomen nuoret lesket

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry

Surunauha ry – Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille

Huomea – Henkirikoksen uhrien läheiset ry (HUOM! Sivuilla hyvin kattava luettelo suruun liittyvistä kirjoista, myös lapsille ja nuorille.)