Sukupuolen moninaisuus

Toisin kuin kulttuurissamme yleisesti ajatellaan, ihmiset eivät jakaudu biologisilta, psykologisilta tai sosiaalisilta ominaisuuksiltaan selkeästi kahteen sukupuoleen, miehiksi ja naisiksi. Kahden vastakkaisen sukupuolen sijaan onkin realistisempaa puhua sukupuolten moninaisuudesta.

 

 

 

Sukupuolten kirjoa voidaan kuvata esimerkiksi sukupuolijanalla, jonka vastakkaisissa päädyissä on äärimmäinen feminiinisyys ja äärimmäinen maskuliinisuus. Suurin osa ihmisistä sijoittuu janalla johonkin ääripäiden väliin. Kaikki eivät koe itseään selkeästi naiseksi tai mieheksi, vaan voivat kokea olevansa molempia, sukupuolettomia tai heidän kokemansa sukupuoli ei mahdu näihin kategorioihin.

Materiaalia liittyen sukupuolen moninaisuuteen

 

Karvinen Marita (2016). Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Seta.

 

Huhtala, Mirkka & Valkeamäki, Ville (2015). Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus sosiaalialan asiakastyössä – opas sosionomiopiskelijoille. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Muu, mikä? Sukupuolivähemmistönuorten visio 2020

 

Rintamäki, Maria; Autio, Hanna-Leena; Riihiluoma, Karoliina & Suvanne, Liisa (toim.) (2015). Sateenkaaren alla. Kertomuksia perheistä. Atena.

 

Tanhua, Inkeri; Mustakallio, Sinikka; Karvinen, Marita; Huuska, Maarit & Aaltonen, Milla (2015). Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:22.

 

Ihmisoikeudet.net. Sukupuoli, sen kokeminen ja määrittely.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sukupuolen moninaisuus.

 

Trantukipisteen nuorten ryhmän ulostulokirjepyyntö

 

Transtukipiste. Tietoa sukupuolesta.

 

Tältä Setan sivulta löydät paljon materiaalia sukupuolen moninaisuudesta.

 

Väestöliitto. Sukupuolen moninaisuus.

 

Voima.fi. Pitkä matka omaksi itseksi.

 

Pesonen, Tommi P. (2015). Sukupuolen moninaisuus. Esitys sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä Oulussa.

 

Pistemaa, Anita (2015). F 64 - Transsukupuolisuus osana itseäni. Esitys sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä Oulussa.