Tyttötyön kansio

Tyttötyön kansioon on koottu monipuolisesti tietoa tyttötyöstä ja sen erityiskysymyksistä sekä erilaisia toiminnallisia harjoitteita.

 

Kansiossa käsitellään tyttötyön kehitystä yhteiskunnallisessa viitekehyksessä sekä paneudutaan avoimeen toimintaan tyttötyössä ja vuorovaikutteisten tyttöryhmien ohjaamiseen. Tyttötyön eri osa-alueita avataan muun muassa kulttuurisensitiivisen tyttötyön, seksuaalikasvatuksen ja mediakasvatuksen kautta.

 

Kansion voit ladata alla olevasta linkistä.

 

Tyttötyön kansio on tehty osana Tyttötyön verkosto -hanketta.