Voimaneidot-kirja

Voimaneidot-kirja auttaa ammattikasvattajia tyttöjen oman voiman ja aggression käsittelyssä

 

Miten tuet kilttejä tyttöjä ilmaisemaan omaa tahtoaan? Entä miten ohjaat aggressiivisia tyttöjä löytämään rakentavia tapoja ilmaista omaa voimaansa?

 

Voimaneidot-kirja antaa tunnekasvatuksen välineitä ja tietoa nuorten parissa työskenteleville. Voimaneidot-malli perustuu tunnetaitojen kehittymisen ja tunnekasvatuksen teorioihin. Kirja on suunnattu oppilashuollon henkilöille, nuorisotyöntekijöille, opettajille ja myös tyttöjen vanhemmille, jotka saavat kirjasta ymmärrystä murrosikäisen aggressiosta.

 

Kirja sisältää ohjaajan oppaan 10 kertaa kokoontuvan tyttöryhmän ohjaamiseen. Voimaneidot-ryhmissä tyttöjä tuetaan voimavarakeskeisesti ja ennaltaehkäisevästi. Voimaneidot-kirjan on kirjoittanut kouluttaja, terveystiedon opettaja, pari- ja seksuaaliterapeutti Mari Lankinen (FM). Voit ladata kirjan ilmaiseksi tältä sivulta.

 

Painetun kirjan ja tunnekortit voit tilata osoitteesta www.emotio.fi

 

Voimaneidot-opas PDF-muodossa: