Meikäpoika (2001-2003)

Valtakunnallinen poikatyön kehittämishanke

 

Projektin tavoitteena oli luoda uusia malleja poikatyöhön ja samalla etsiä vastauksia poikien kasvuun liittyviin haasteisiin.

 

Pilottihankkeiden, seminaarien ja pojista tehdyn tutkimuksen ja tiedon avulla koottiin kattava paketti poikatyöstä - kaikille poikien kanssa työskenteleville.

 

Isä-poika -toiminnan tukeminen ja käynnistäminen. Isä-poika -toimintaa ovat muun muassa erilaiset harrastekerhot, kurssit sekä leirit ja retket. Isä-poika -toiminta käynnistyi muun muassa Tampereella, Hämeenlinnassa ja Oulussa.

 

Poikien seksuaalikasvatuksessa painotettiin tunne-elämän tärkeyttä, omista tunteista puhumista, sekä elämänhallintataitoja. Seksuaalikasvatus oli aiheena myös seminaareissa ja paikallishankkeissa. Aiheesta koottiin materiaalia poikien kanssa työskentelevien käyttöön.

 

Koulutus oli keskeinen teema projektissa. Erilaisissa koulutustilaisuuksissa perehdyttiin poikatyöhön ja sen erityispiirteisiin. Tilaisuuksien tarkoituksena oli herättää keskustelua sukupuolisesta nuorisotyöstä ja sen roolista yhteiskunnassa. Koulutustilaisuudet olivat valtakunnallisia seminaareja ja paikallisia koulutuspäiviä, joissa paneuduttiin erityisesti paikallisiin erityiskysymyksiin.

 

Poikaryhmät on yksi tapa tehdä poikatyötä esimerkiksi nuorisotaloilla. Ryhmissä saatu kontakti poikiin on paljon syvempi kuin mitä normaaleina kerhoiltoina nuorisotalolla. Poikaryhmiin usein liitetty toiminnallisuus kannattaa ryhmissä säilyttää, mutta vastapainoksi toiminnalle on ryhmissä hyvä käsitellä myös poikia askarruttavia kysymyksiä kuten kasvua, murrosikää ja seksuaalisuutta. Meikäpoika-projekti kokosi toimintavinkkejä myös poikaryhmätoimintaan.