Sinuksi (2004-2007)

Setlementtinuorten liiton Sinuksi-projektissa tehtiin tavoitteellista työtä tyttöjen ja poikien sosiaaliseksi vahvistamiseksi, tuettiin nuoria kasvamaan oman itsensä näköisiksi tytöiksi ja pojiksi.

 

Projektin tavoitteena oli vahvistaa nuorten omaa identiteettiä, sosiaalisia valmiuksia ja elämänhallintataitoja. Sinuksi-projektissa tuettiin ja toteutettiin tytöille ja pojille suunnattua perusteltua ja pitkäjänteisiä pienryhmätoimintaa, joissa vuorovaikutuksellisuus, tyttöjen ja poikien sosiaalinen vahvistaminen ja väkivallattomuus olivat toiminnan ydintä. Projekti pyrki luomaan kekseliästä ja uutta toimintaa ennen kaikkea sinne, missä työskennellään erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Hankkeeseen kuului Setlementtinuorten liitosta saatava konsultointiapu sukupuolisensitiiviseen sosiaaliseen nuorisotyöhön.

 

Liiton sosiaalisessa nuorisotyössä luotiin yhteistyötä kunnallisen sosiaali-, nuoriso- ja terveystoimen, koulujen ja kouluviranomaisten sekä kolmannen sektorin nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Nuoria tuettiin kokonaisvaltaisesti ja yksilölähtöisesti, verkostomaisen otteen ja moniammatillisen näkemyksen turvin. Sinuksi-projektissa tehtiin uusia avauksia nuorisotyöhön lähentämällä sosiaalisen nuorisotyön näkökulmaa sukupuolisensitiiviseen työotteeseen.

 

RAY:n rahoittama projekti käynnistyi vuonna 2004 ja se päättyi lokakuussa 2007. Projektissa työskenteli projektikoordinaattori Helsingissä sekä aluetyöntekijä Oulussa.