Tyttöjen Talo -verkoston kehittämishanke (2008-2010)

Tyttöjen Talo® -verkoston kehittämishanke oli Setlementtinuorten liitto ry:n Tyttöjen Talojen® toiminnan tutkimus-, kehittämis- ja koordinointiprojekti (2008–2010). Hanke keskittyi kehittämään Tyttöjen Talojen toimintaa tutkimuksen ja koulutuksen avulla sekä levittämään jo olemassa olevia hyviä työmenetelmiä ja edesauttamaan uusien työtapojen syntymistä.

 

Hankkeen tavoitteena oli myös valtakunnallinen sukupuolisensitiivisen tyttötyön tunnetuksi tekeminen sekä monikulttuurisen tyttötyön kysymysten edistäminen. Hanke jatkoi Setlementtinuorten liiton aiempien ”Upea minä”, ”Meikäpoika” ja ”Sinuksi” -projektien työtä sukupuolisensitiivisen nuorisotyön edistämiseksi. Hanketta rahoitti RAY.

 

Tyttöjen Taloja on Helsingissä (vuodesta 2000) www.tyttojentalo.fi, Tampereella (vuodesta 2004) www.tytto.fi , Oulussa (vuodesta 2006) www.likka.fi, Turussa (vuodesta 2007) www.mimmi.fi, Kuopiossa (vuodesta 2011) www.hilimat.fi ja Rovaniemellä (vuodesta 2013) www.neiot.fi/tyttojen-talo

 

Tyttöjen Talo -tutkimus

 

Tutkimus ”Tyttöjen Talo on kuin avoin koti” julkaistiin 17.11.2009. Tutkimuksen ovat kirjoittaneet Heli Eischer (YTM) ja Jonna Tuppurainen (VTM).

 

Tutkimus koostuu kahdesta osasta, jonka ensimmäisessä osiossa tarkastellaan Tyttöjen Taloa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä: Millaisiin aikamme haasteisiin Tyttöjen Talo pystyy vastaamaan? Millaisen paikan se on kasvanut täyttämään nuorten palvelujen kentässä?

 

Osassa kaksi tutkitaan laadullisen haastattelu tutkimuksen keinoin Tyttöjen Talolla tehtävän työn sisältöä: Miten Tyttöjen Talojen työ tukee tyttöjä? Millaisia merkityksiä tytöt antavat Talolle?

 

Tutkimuksessa on haastateltu 12 tyttöä ja 7 työntekijää kaikilta neljältä Talolta. Tutkimus on laadullinen. Tutkimus osoittaa, että yhteisöllisyys on hyvin merkittävää nuorten kasvuoloille. Yhteisöllisyydestä puhuminen ei riitä, vaan nuorten tueksi on luotava uudenlaisia yhteisöjä tänä yksilöllisyyttä korostavana aikana. Tyttöjen tukemisessa keskeistä on jokaisen tytötön kohtaaminen ainutkertaisena ihmisenä ja naiseksi kasvamisen erityispiirteiden huomioiminen.