Julkaisut

Tälle sivulle keräämme sukupuolisensitiivisyyteen liittyviä julkaisuja: opinnäytetöitä, tutkimuksia, kirjallisuutta,  raportteja, työvälineitä, oppaita, mallinnuksia jne.

 

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia materiaaleista, joita voisimme sivuille lisätä. Lähetä materiaalivinkkisi Tatu Tossavaiselle tatu.tossavainen@poikientalo.fi

 

2018

 

Catalano, L., Pohjola, A. (2018). Tässä minä olen. Tehtäväkirja itsetuntemuksen vahvistamiseen.

 

2017

 

Haapaniemi, N. (2017). Miesten kokemuksia eroauttamisesta.

 

Hakulinen, T., Onwen-Huma, H., Varsa, H., Pulkkinen, P., & Sandt, M. (2017). Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössä.

 

Huuhka, M. (2017). PEREHDYTYSKANSIO HELSINGIN TYTTÖJEN TALON SEKSUAALIVÄKIVALTATYÖHÖN.

 

Huttu-Hiltunen, M. (2017). Syrjinnästä vapaa alue: Kuinka yhdenvertaisuus toteutuu Kansainvälisellä naisten tapaamispaikka Naistarilla?.

 

Iskanius, I., & Daniel, V. (2017). KULTTUURISENSITIIVINEN TYTTÖTYÖ HELSINGIN TYTTÖJEN TALOLLA: Tietoa nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

 

Kauppinen, J. (2017). Puhutaan kiusaamisesta!: Toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen tyttöryhmissä.

 

Kokkinen-Youhana, T. (2017). Naisten oikeuksien kehitys 1800-luvulta nykyaikaan ja kohti 2020-lukua.

 

Mäkilähde, V. (2017). Miten saadaan tytöt mukaan Turun Tyttöjen Talon® toimintaan?: Maahanmuuttajataustaiset perheet tyttöjen osallistumisen mahdollistajina.

 

Ollikainen, J., & Heikkilä, E. (2017). "Voinko olla Batman prinsessamekossa?": opas sukupuolisensitiivisyyden huomioimiseen varhaiskasvatuksessa.

 

Ounaslehto, R., & Rahikainen, J. (2017). ”SE ON NIIN KUIN JÄTTIHARPPAUS MEIDÄN PERHEELLE.”: Vanhempien näkökulmia ja kehitysideoita Oulun Poikien Talon toiminnasta.

 

Sahlman, P. (2017). Sukupuolen diskurssit liikuntapedagogiikan opiskelijoiden kouluttajien puheessa.

 

Salo, R. (2017). Sukupuolten välisen tasa-arvon kehittäminen suomalaisessa työympäristössä.

 

Savolainen, L. (2017). Varhaiskasvatusopiskelijavanhempien käsityksiä sukupuolesta ja sukupuolirooleista.

 

Siimes, J. (2017). Tampereen poikateatterin touhu ja ruho: Näkökulma sukupuolisensitiiviseen teatteripedagogiikkaan.

 

Silmunen, V. (2017). Itsearviointi sukupuolisensitiivisessä tyttötyössä: Voimavaralähtöisen itsearviointimenetelmän luominen Turun Tyttöjen Talolle.

 

Siukola, R., Soronen, S., & Teräsaho, M. Oikeusasiat ja turvallisuus: Sukupuolinäkökulman valtavistaistaminen ministeriöissä-hanke. Työpaperi: 2017_016.

 

Tiisjärvi, E., & Mäki-Mantila, E. (2017). Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa kasvattajien näkökulmasta.

 

Ammattikorkeakoulu, M., & Pietilä, N. (2017). Liaani: Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa.

 

Veijanen, J. (2017). Joustava sukupuoli: Mikkelin poikateatteri avoimen sukupuoli-identiteetin vahvistajana.

 

Vuorinen, S. (2017). Psykososiaalisten tekijöiden merkitys nuorten aikuisten seksuaaliterveydelle: Tarkastelussa identiteetti, itsetunto, kehonkuva ja parisuhde.

 

2016

 

Ahopelto, Anna-Maria & Virtanen, Tiina (2016). Sukupuolisensitiivisyys päiväkodin arjessa : koulutuskokonaisuus päiväkodissa Tampereella. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Hannonen, Saana & Kauppila, Elisa (2016). Sukupuolisensitiivinen kasvatusote ja omaehtoinen leikki. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Honkasalo, Veronika & Bahmani, Airin (2016). Kulttuurisensitiivinen sukupuoli. Monikulttuurinen sukupuolisensitiivinen työ setlementtiliikkeessä. Setlementtijulkaisuja 44.

 

Honkasilta, H. 2016. Kohtaamisia pirtin pöydän äärellä – yhteisöllisyys ja osallisuus Rovaniemen Tyttöjen Talolla.
Pro gradu -tutkielma. Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/sosiaalityö.
http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62692

 

Husso, Marita & Heiskala, Risto (toim.) (2016). Sukupuolikysymys. Gaudeamus.

 

Iivarinen, Markus (2016). Tutkimus Poikien Talon kävijöiden osallisuudesta. Opinnäytetyö. Centria-ammattikorkeakoulu. Humanistinen ja kasvatusala.

 

Jeskanen, Kristian (2016). Pelilähtöisyys, tunnetaidot ja kehontuntemus poika-ja miestyössä - Osana sosiaalista vahvistamista. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Kokkonen, Jarmo (2016). Sukupuoli ja yhteisöllisyys rippikoulun rituaaleissa. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta.

 

Kosonen, Toni (2016). Opiskeleva ammattimies, yhteiskuntaluokka ja sukupuoli: tutkimus ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuvista työläismiehistä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

 

Kukkonen, Sanna & Vauhkala, Veera (2016) Onko pakko haluta/entä jos en halua?: Verkkomateriaalin tuottaminen Nuorten e-Talon Internet-sivuille nuorten seksuaaliterveyteen liittyvistä tekijöistä ja niiden vaikutuksesta seksuaaliseen haluun. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

 

Laukkonen, Anni; Pursiainen, Sini (2016). Bella -tyttöryhmä: itsetuntoa vahvistava ryhmä Espoon Tyttöjen Talolla. Opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Lavikka, Virva & Lehtinen, Suvi (2016). Suvaitsevainen varhaiskasvatus: oppaan toteuttaminen lasten seksuaalisuuden ja sukupuolen ammatilliseen kohtaamiseen. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Lehmussaari, Mari (2016). Mimmit goes – nuorten naisten kokemuksia seikkailu- ja elämyspedagogisesta ryhmästä. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma.

 

Murto, Pauliina (2016). Herkkyyttä ymmärtää sukupuolen merkitys. Sukupuolisensitiivisyys nuorten kanssa tehtävässä työssä. Kirjallisuuskatsaus. Metropolia ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan tutkinto-ohjelma.

 

Pesonen, Saara (2016). Tutkija-kehittäjä roolia etsimässä - Kohtaamisia sukupuolien moninaisuuden viitekehyksessä. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Pulkki, Pauliina (2016). Ihana Minä -työpajat : Tyttöjen voimaantumisen tukeminen luovan toiminnan kautta. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaaliala.

 

Rönnberg, Emilia (2016). Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö verkossa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Salin, Jake (2016). Monikulttuurisuuden kohtaaminen Oiva-toiminnassa. Vuorovaikutus ymmärryksen perustana. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Tervo, R. 2016. Sinne on helppo mennä ja siellä on helppo olla. Tyttötyön merkitys vapaaehtoistyöntekijöiden kertomana.
Pro gradu –tutkielma. Lapin yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta/kasvatustiede.
http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62505

 

Witting, Mika & Keski-Petäjä Miina (2016). Vanhempien koulutus vaikuttaa lasten valintoihin. Tieto & Trendit Talous- ja hyvinvointikatsaus 2/2016. Tilastokeskus.

 

2015

 

Aapakallio, Johanna (2015). Kunniaan liittyvä väkivalta. Seksuaalineuvonnan näkökulma. Lopputyö. Sexpo-säätiö. Seksuaalineuvojakoulutus.

 

Ahola, Tauno (2015). Sensitiivisyys ja yhteisöllisyys seksuaalikasvatuksessa. Aikuisten miesten näkökulma. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Björk, Hanna-Leena (2015). Missä olet, Maryam? Monikulttuuristen tyttöjen tavoittaminen Tampereen Tyttöjen Talon toiminnan piiriin. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Halttunen, Katri (2015). Hevosvoimaneidot – nuorten naisten kokemuksia eläinavusteisesta tunnetaitoryhmästä. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Heikkinen-Velican, Sanna (2015). Kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen tyttötyön toimintamallin kehittäminen Vantaan Tyttöjen Tilalla. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Hällgren, Camilla, Dunkels, Elza & Frånberg, Gun-Marie (2015). Invisible boy. The making of contemporary masculinities. Umeå University. Umeå, Sweden.

 

Karim, Ella & Orajärvi, Bertta (2015). Sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolten välinen tasa-arvo varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyö. Lapin AMK. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Keskitalo, Liisa & Korhonen, Maija (2015). Vantaan  Nicehearts  ry:n  Tyttöjen  Tilan  toiminnan  ja  Tikkurilan  seurakunnan  nuorisotyön  vertailu  tyttöjen  näkökulmasta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Korhonen, Jussi (2015). Toimintaan sitoutumiseen vaikuttavat tekijät Oulun Poikien Talon asiakkaiden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Laurea Otaniemi.

 

Kuoppamäki, Anna (2015). Gender Lessons. Girls and boys negotiating learning community in Basics of Music. Väitöskirja. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Helsinki.

 

Lind, Sara (2015). Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö Joensuun nuorisotyön palvelurakenteessa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

Perälä, Suvi-Maria (2015). Hyvinvointia nuorille äideille. Teemaryhmät Tyttöjen Talolla. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

 

Pirinen, Eetu (2015). Osallistava vapaaehtoistoiminta pojille – Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Pohjalainen, Antti (2015). Miten mieheksi kasvetaan - Poikien Talon asiakkaisen käsityksiä miehisyydestä, miehen mallista ja mieheksi kasvamisesta. Opinnäytetyö. Lapin ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala.

 

Rossi, Leena-Maija (2015). Muuttuva sukupuoli. Gaudeamus.

 

Saarela, Sofia (2015). Vantaan Tyttöjen Tilan merkitys kasvuun, voimaantumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Sallström, Ros-Marine (2015). ”Den här klumpen har funnits redan länge i hjärtat och den blir bara större” – En fallstudie om hur manlig sårbarhet kommer till uttryck i förhållande till förväntningar om maskulinitet. Pro gradu avhandling. Helsingfors universitet. Statsvetenskapliga fakulteten.

 

Summanen, Siiri (2015). ”Maailma muuttuu, niin mekin muututaan”. Sukupuolisensitiivisyys Kouvolan varhaiskasvatusyksikössä. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Tuovinen, Oona (2015). Tyttöjen kokemuksia osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista Tampereen Tyttöjen Tuvalla. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Westman, Anna Liisa (2015). Ammatillinen korkeakouluopettajuus ja sukupuolitietoisuus. Tarinoita sukupuolesta, toimijuudesta ja pedagogisista käytännöistä. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A: Tutkimuksia, 2.

 

Virtanen, Ira A. (2015). Supportive Communication in Finnish Men's Frienships. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.

 

2014

 

Aapakallio, Johanna (2014). Perustietoa kunniaan liittyvistä konflikteista ja kunniaan liittyvästä väkivallasta.

 

Alatalo, Jaakko & Tikkala, Tuomas (2014). Sukupuolisensitiivisyyttä ja sosiaalista vahvistamista kirjallisuuden kuvailemana. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Heinonen, Elina; Nyqvist, Katja; Sjöström, Maria & Wikström, Kaisa (2014). Seksuaalisuuden kulttuurisensitiivinen puheeksiottaminen pienryhmässä. Toimintamalli sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Oppimistehtävä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

Inclusion A to Z. A compass to international Inclusion projects. (2014). SALTO-YOUTH Inclusion Resource Centre.

 

Korhonen, Tiia (2014). Sukupuoli varhaiskasvatuksen arjessa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos.

 

Kujala, Elina (2014). Sukupuolisensitiivinen vapaaehtoistoiminta Tyttöjen Taloilla. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Kurunsaari, Mirva (2014). Kasvattaminen tasa-arvoon ja sukupuolisensitiivisyyteen päiväkodissa - kasvattajien näkökulma. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Lauhikari, Aino & Kosola, Laura (2014). ”Virkkaaminen  on  akkojen  puuhaa” - Sukupuoliroolit 1940–1950-lukujen sekä 2000-luvun lastenkirjoissa. Lapin ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Peräaho, Katri (2014). Onko seksuaalisuus tabu? Opas maahanmuuttajataustaisten tyttöjen hyvinvoinnin parissa työskenteleville. Turun ammattikorkeakoulu.

 

Rantanen, Emma & Sevon, Minna (2014). Sukupuolisensitiivinen työ Poikien Talolla. Poikien ja nuorten miesten kokemuksia Poikien Talosta. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan YAMK. 

 

Rusanen, Sari (2014). Kohtaamisia Tyttöjen Talolla – Neuvotteluja monikulttuurisesta identiteetistä ja sukupuolesta. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.

 

Ruusunen, Virve (2014). Yksilöitä  sukupuolesta  riippumatta.  Opinto-ohjaajien  käsityksiä  tyttöjen  ja  poikien ohjaamisesta ja sukupuolisensitiivisen ohjauksen toteutumisesta yläkoulussa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

 

Seppilä, Sami (2014). Pojat ja dialoginen kohtaaminen. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi AMK.

 

2013

 

Korpela, Maiju & Peräaho, Katri (2013). Kunniakonfliktit globaalina kehityskysymyksenä ja suomalaisten koulujen arjessa. African Care ry. Tyylipaino Oy. Helsinki.

 

Laakso, Mari (2013). Sosiaalisten tekijöiden yhteys 15-18-vuotiaiden tyttöjen itsetuntoon ja ruumiinkuvaan. Pro Gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto.

 

Lahtela, Terhi (2013). Meitä on moneksi – yhteisöllisyyden vahvistaminen Oulun yläkouluissa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Mikkonen, Maria (2013). Koulu on kuin unohdettu roskakatos – Laadullinen tapaustutkimus erään koulun arjesta poikien näkemänä. Pro gradu -tutkielma. Lapin yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta.

 

Lunabba, Harry (2013). När vuxna möter pojkar i skolan - insyn, inflytande och sociala relationer. Doktorsavhandling. Helsinfors Universitet. Statsvetenskapliga fakulteten. Institutionen för socialvetenskaper.

 

Mäki, Sanna (2013). Narratiivinen tutkimus miesten kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen kokemuksista sosiaalityön asiakkuudessa. Pro gradu -työ. Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

 

Salminen, Seija (2013). Veljeyttä ja verkostoja luomassa. Maahanmuuttajamiesten ja syntysuomalaisten miesten kokemuksia Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -projektin oppimisryhmistä. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Siljamäki, Katja (2013). Monikulttuurista tyttötyötä Turussa. Turun Tyttöjen Talon vaikutukset maahanmuuttajataustaisten kävijöiden elämään. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja järjestötyön koulutusohjelma.

 

Stenberg, Jonna (2013). Sosiaalinen arviointi monikulttuurisessa poikatyössä - Monikulttuuristen poikien ja nuorisotyöntekijöiden käsityksiä sosiaalisen pääoman käsitteistä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.

 

Syrjäkari, Reetta (2013). Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö tyttöjen kokemuksina. Pro gradu -tutkielma. Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

 

Älä oleta - Normit nurin! Normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta, syrjinnän vastustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry, Seta ry, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.

 

2012

 

Aaltonen, Jussi (2012). Turvataitoja nuorille. Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opas 21. Tampereen Yliopistopaino Oy.

 

Airaksinen, Arja (2012). Sukupuolisensitiivisyys kunnallisessa nuorisotalotyössä. Opinnäytetyö. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK.

 

Herala, Tiia & Menyhart, Agnes (2012). Olen tähti! Loistan, koska... - Minä-ryhmä Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön tyttöjen itsetuntoa vahvistamassa. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Kontula, Osmo (toim.) (2012). Mitä pojat todella haluavat tietää seksistä. Tehoa poikien seksuaaliopetukseen (PoikaS-hanke). Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 55/2012.

 

Laine, Maija (2012). Naiseutta metsästämässä. Pohdintaa tyttöjentalo Tirlittanin kehityksestä ja tyttötyöstä. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön kooulutusohjelma.

 

Luokkanen, Sari & Vanhatalo, Mailis (2012). Nuoren itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen toiminnallisessa ryhmässä Oulun Tyttöjen Talolla. Opinnäytetyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Malmi, Kati & Seppälä, Piia (2012). Isosiskokurssi: Kurssimateriaali. Suomen Setlementtiliitto ry ja Ahjolan Setlementti. Setlementtijulkaisuja 27. Löydät materiaalin sivun alalaidasta.

 

Malmi, Kati; Seppälä, Piia; Eischer, Heli & Mulari, Heta, (2012). Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminta: Toimintatavat ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin opas. Suomen Setlementtiliitto ry ja Ahjolan Setlementti. Setlementtijulkaisuja 28. Löydät materiaalin sivun alalaidasta.

 

Nikkola, Erika (2012). Toimintaterapeutti sukupuolisensitiivisessä tyttötyössä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Toimintaterapian koulutusohjelma.

 

Purjo, Timo (toim.) (2012). Sukupuolisensitiivinen poikien ja tyttöjen kasvatus arvoihin ja väkivallattomuuteen. Tampereen yliopistopaino.

 

Rahikka, Niina (2012). Aikuiseksi naiseksi kasvaminen myöhäismodernissa yhteiskunnassa. Haastattelututkimus Kuopion Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksista nyky-yhteiskunnassa kasvamisesta. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos.

 

Rissanen, Matti (2012). ”Pojasta onnellinen mies riippumatta mistä tulee, kenestä tykkää
tai mihin uskoo”. Sukupuolisensitiivinen poikatyö osaksi oululaista nuorisotyötä.
Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Sorell, Anni-Reetta (2012). Sankarittarien matka. Toiminnallisen pienryhmän mahdollisuudet vuorovaikutuksen rakentajana maahanmuuttaja- ja valtaväestön tyttöjen välillä. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Sysser, Anna-Sofia (2012). "Hei, hei, hei, tytöt lavan vei" – teatteri-ilmaisua tyttöryhmässä. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Esittävän taiteen koulutusohjelma.

 

Tanhua, Inkeri (Wom Oy) (2012). Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt. Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta. Työ- ja elinkeinoministeriö. Edita Prima Oy.

 

Vantola, Noora (2012). Toiminnanohjaus vapaaehtoisen tukena. Helsingin Tyttöjen Talon vapaaehtoisten naisten kokemuksia toiminnanohjauksesta.  Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

 

Ylikauppila, Riikka & Seppälä, Salla (2012). Mimmistä Mummoksi Naiseudenpolkua etsimässä - Tutkimus Kuopion Tyttöjen Talolla toteutetusta Naiseudenpolusta. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

2011

 

Annala, Mari & Pirttinen, Annukka (2011). Tyttöjen Tupa – paikka tamperelaisille tytöille. Tyttöjen Tuvan toimintasosiokulttuurisen innostamisen ja sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Hedman, Johanna (2011). Käytäntöä ja kohtaamista - Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Turun Yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos.

 

Hirvonen, Elisa & Pajari, Paula (2011). Huomio miehiin. Miesten ja miesnäkökulman huomioinnin kehittäminen Joensuun Nuorisoverstaalla. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Honkasalo, Veronika (2011). Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

 

Julkunen, Mira & Lahti, Laura (2011). ”Minäki halluun olla poika. Tai emminä ainakaa halluu olla semmonen kiltti tyttö.” Kokemuksia sukupuolesta ja sukupuolirooleista. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Kupiainen, Mari; Hasu, Mervi; Känsälä, Marja; Leppänen, Anneli & Kovalainen, Anne (2011). Osaamisen aika. Kohti osaamisen tasavertaisen kehittämisen uutta käytäntöä asiantuntijaorganisaatioissa. Työterveyslaitos. Työympäristötutkimuksen raporttisarja 60.

 

Lumio, Milla (2011). Hymyn takana - Thaimaalaiset maahanmuuttajat, viranomaiset ja kotoutuminen. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 93.

 

Ojanen, Karoliina (2011). Tyttöjen toinen koti. Etnografinen tutkimus tyttökulttuureista ratsastustalleilla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

 

Ojanen, Karoliina; Mulari, Heta & Aaltonen, Sanna (2011). Entäs tytöt: Johdatus tyttötutkimukseen. Nuorisotutkimusseura, Helsinki & Vastapaino, Tampere.

 

Parkkari, Essi (2011). Turun Tyttöjen Talo ja monikulttuurisuus - toiminnan laajentaminen maahanmuuttajien keskuuteen. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

2010

 

Aittokallio, Marjo (2010). Asiakaspalautteen keruumenetelmät Naistarin sosiaalisen tilinpidon indikaattoreihin. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Lehto, Heli & Lauri, Eeva (2010). Tytöt taloilla - näkökulmia sukupuolisensitiiviseen tyttötyöhön nuorisotaloilla. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

 

Nahkala, Nita & Sarajärvi, Anne (2010). Kasvu naiseuteen kahden kulttuurin ristiriidassa - Sudanilaisten nuorten naisten kokemuksia Tyttöjen Talon tarjoamasta tuesta. Opinnäytetyö. Diakonia ammattikorkeakoulu. Oulun toimipaikka.

 

Tuominen, Elina & Valkonen, Annika (2010). Avaimet onnistumiseen -projekti maahanmuuttajanuorten kokemana. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Turpeinen, Noora (2010). ”Yhteinen tekeminen ei vaadi yhteistä kieltä”. Setlementtinuorten Hämeen piiri ry:n Kölvi-toiminta. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Viden, Sari & Naskali, Päivi (2010). Sukupuolitietoisuus Lapin yliopiston opettajankoulutuksessa. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 22.

 

2009

 

Brusila, Pirkko; Hyvärinen, Salla & Kallio, Maaret (2009). Eikö se kuulu kenellekään? Rohkene kohdata seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori. Väestöliitto.

 

Eischer, Heli & Tuppurainen, Jonna (2009). Tyttöjen Talo on kuin avoin koti. Tutkimus Tyttöjen Taloilla® tehtävästä sukupuolisensitiivisestä tyttötyöstä. Tilaukset palautelomakkeen kautta. 

 

Karla, Aino; Kytöaho, Heidi & Laurén, Mariam (2009). Tytöstä naiseksi. Vastauksia maahanmuuttajatyttöjen kysymyksiin.

Opas käsittelee seksuaaliterveyttä ja naiseksi kasvamisen kysymyksiä. Opas on suunattu tytöille ja nuorille naisille, erityisesti maahanmuuttaja-tytöille. Lisätietoja julkaisusta saat Helsingin Tyttöjen Talolta.

 

Karman, Taina (2009). Sukupuolisensitiivistä työtä oppimaan - Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

Laanterä, Kalle & Tahvanainen, Tuomas (2009). "On tää elämää". Toiminnallinen poikaryhmä lastenhuollon avohuollon palveluna. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

Savolainen, Katri (2009). ”Nyt tämä on minun ikkuna” – Kansainvälinen Naisten Tapaamispaikka Naistari monikulttuurisena olohuoneena. Opinnäytetyö. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma.

 

2008

 

Anderson, Maarit; Hyytinen, Riitta & Kuorelahti, Marianne (toim.) (2008). Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen pähteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni-hoitojärjestelmä. Ensi- ja turvakotien liitto ry. Helsinki.

 

Bildjuschkin, Katriina & Ruuhilahti, Susanna (2008). Seksiä vaatteet päällä. Tammi. Helsinki.

 

Nuoret äidit -työmuodon mallinnus (2008). Helsingin Tyttöjen Talo.

 

Näre, Sari & Ronkainen, Suvi (toim.) (2008). Paljastettu intiimi. Sukupuolittuneen väkivallan dynamiikkaa. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi.

 

Vastaranta, Johanna (2008). Sukupuolisensitiivinen tyttötyö Tyttöjen Talolla. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Yhteiskuntapolitiikan laitos.

 

2007

 

Anttonen, Erja (2007). Sukupuolisensitiivisyys kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä. HUMAKin oppimateriaaleja.

 

Heikkinen, Mervi; Juutilainen, Päivi-Katriina; Korhonen, Merja; Haataja, Mari; Luokkanen, Tiina; Toiviainen, Paula & Perttu, Sirkka (2007). Sukupuolisensitiivisyys ammatillisen oppilaitoksen opetuksen ja ohjauksen arjessa – SUMO-hankkeen kokemuksia 2006–2007. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

 

Holm, Saija & Laukkanen, Mari-Elina (toim.) (2007). Fredi – pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet -opetusmateriaali. Setlementtinuorten liitto ry.

 

Näre,  Sari  (2007). Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen tyttötyö. Teoksessa: Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä! Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76.

 

Punnonen, Vappu (2007). Sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö. Teoksessa: Tommi Hoikkala, Anna Sell (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä! Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76.

 

2006

 

Asikainen, Eija (toim.) (2006). Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Joensuun yliopisto. Joensuun yliopistopaino.

 

2005

 

Leinonen, Eija (toim.) (2005). Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt – sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen. Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokesku, WomenIT-projekti.  Painotalo Seiska. Iisalmi.

 

2004

 

Friidu - Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet (2004)

 

Muttonen, Niina (2004). Sukupuolisensitiivisyys nuorisotyössä: Meikäpoika-projekti poikatyön tuottajana ja kehittäjänä. Pro gradu -työ. Joensuun yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiologian laitos.

 

2003

 

Sunnari, Vappu, Kangasvuo, Jenny, Heikkinen, Mervi & Kuorikoski, Niina (toim.) (2003). Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulun yliopistopaino. Oulu.

 

2001

 

Järventie, Irmeli & Sauli, Hannele (toim.) (2001). Eriarvoinen lapsuus. WSOY. Helsinki.

 

2000

 

Jokinen, Arto (2000). Panssaroitu maskuliinisuus. Mies, väkivalta ja kulttuuri. Vammalan Kirjapaino Oy. Vammala.

 

1999

 

Jokinen, Arto (1999). Mies ja muutos. Kriittisen miestutkimuksen teemoja. Vammalan Kirjapaino Oy. Vammala.

 

1997

 

Sunnari, Vappu (1997). Gendered structures and processes in primary teacher education : challenge for gender-sensitive pedagogy. Väitöskirja. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta.