Poika- ja miestyö

 

Setlementtiliikkeessä tehtävä sukupuolisensitiivinen työ tarkoitti Suomessa aina 2010-luvulle saakka pääasiassa tyttöjen parissa tehtävää työtä. Viimeisten vuosien aikana sukupuolisensitiivinen työote on kuitenkin laajentunut myös poika- ja miestyön puolelle. Tähän kehitykseen on vaikuttanut kriittisen mies- ja poikatutkimuksen profiilin nousu Suomessa ja kansainvälisesti.

 

Setlementtiliikkeen sisällä tehtävä sukupuolisensitiivinen poika- ja miestyö on viime vuosina laajentunut nopeasti. Vakiintunein toimintamuoto on Tampereella jo yli kymmenen vuoden ajan toiminut maahanmuuttajapojille suunnattu Kölvi. Poika- ja miestyötä toteutetaan myös Helsingissä ja Oulussa toimivissa Poikien Taloissa, Joensuun Poikien Tuvalla, Jyvälän Setlementin Oiva ja Ilona -toiminnassa Jyväskylässä, Luotolan Nuoret ry:n Isosisko ja Isoveli-hankkeessa Kemissä, Saunalahden tukiasuntoyhteisössä Espoossa, Ystävyystalossa Oulussa, SOPU-hankkeessa Helsingissä, Miesten kansalaistalo Mattilassa Tampereella ja e-Talossa, joka toimii verkossa. Sukupuolisensitiivisen poika- ja miestyön laajeneminen 2010-luvulle tultaessa on myös merkinnyt verkostoitumista ja uusien yhteistyökuvioiden kehittämistä.

 

Yhtenä yhteistyön konkreettisena tuloksena ovat setlementtien sukupuolisensitiivisen poika- ja miestyön toimijoiden yhteistyössä tekemät poika- ja miestyön verkkosivut, jossa poika- ja miestyön ammattilaiset muun muassa avaavat oman työnsä sisältöjä ja jakavat hyviä käytänteitä. Käy tustustumassa poika- ja miestyön verkkosivuihin:

www.poikajamiestyö.fi

 

Poika- ja miestyötä tekeviä tahoja on setlementtiliikkeen lisäksi useita. Työmuodon sisällöt ovat moninaisia ja ulottuvat miespoliittisista toimijoista isä- ja kaveritoimintaan, maahanmuuttajatyömiestyöhön sekä sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan työhön. Vakiintuneita toimijoita miestyön alueella ovat Ensi- ja Turvakotien liiton Miesten keskus ja Miessakit ry, jotka tarjoavat apua aikuisille miehille esimerkiksi isyyden tukemisessa sekä aviokriisien ja perheväkivallan kaltaisissa kriisitilanteissa. Lisäksi muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa erilaista isätoimintaa. Keskeisiä poikatyötä tekeviä tahoja ovat muun muassa Folkhälsan, joka tarjoaa poikaryhmätoimintaa teini-ikäisille pojille sekä Väestöliiton hallinnoima Poikien puhelin, jonka kautta pojilla on mahdollisuus keskustella mieltä askarruttavista asioista. Paikallista poikatyötä Helsingissä toteuttaa muun muassa Non Fighting Generation-järjestön murrosikäisille pojille suunnattu Tasoristeys-toimintakeskus, Hesan Nuorten Ääni sekä Vantaan Ice Hearts. Oulun Reitille -toiminta on tarkoitettu 10–14-vuotiaille sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa oleville pojille. YAD eli Youth Against Drugs -järjestö on keskittynyt huumeiden vastaiseen työhön ja järjestää pojille suunnattua toimintaa osana perustyötään.