SOPU-hanke, Helsinki

SOPU (2016–2017) on jatkoa Kalliolan Nuoret ry:n 2012–2015 toteuttamaan kehittämishankeeseen, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä kunniakäsityksiin liittyviä konflikteja ja väkivaltaa perheissä ja yhteisöissä. Toimimme sukupuolisensitiivisesti ja sovitellen. Tuemme sekä nuoria että vanhempia tarjoamalla välineitä kunnioittavaan vuorovaikutukseen.

 

Toiminnan kohderyhmänä ovat nuoret, perheet ja yhteisöt, joissa esiintyy kunniaan liittyviä haasteita sekä monikulttuuristen nuorten ja perheiden parissa työskentelevät.

 

Teemme sukupuolisensitiivistä ja osaavaa kriisi- ja konfliktityötä perheiden kanssa, joissa ilmenee kunniaan liittyvää väkivaltaa. Tuemme ja autamme perheitä. Konsultoimme ja koulutamme viranomaisia.

 

Järjestämme ryhmätoimintaa, leirejä ja yhteisöllisiä tapahtumia tytöille ja pojille, äideille ja isille. Tarjoamme luottamuksellista yksilöllistä ja perhekohtaista tukea kunniakonfliktitilanteissa. Koulutamme ja lisäämme tietoisuutta kunniaan liittyvistä teemoista nuorille, perheenjäsenille ja ammattilaisille.

 

Yhteystiedot

 

Johanna Aapakallio

johanna.aapakallio(at)kalliola.fi

040 192 0815

 

Majid Allahyari

majid.allahyari@kalliola.fi

 

www.soputila.fi