Herrax, Kuopio (päättynyt)

HERRAX Otetta elämään -hanke oli kaksivuotinen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jota toteutettiin Kuopiossa.

 

Hankkeen kohderyhmänä olivat Kuopion seudulla asuvat alle 29-vuotiaat pojat ja nuoret miehet, jotka tarvitsivat arjenhallinnassaan ohjausta, neuvontaa ja tukea. Kohderyhmänä olivat myös poikien ja nuorten miesten parissa työtä tekevät tahot.  

 

Hankkeen tavoitteina oli luoda ennaltaehkäiseviä toimintamalleja poikatyöhön, perustaa matalan kynnyksen kohtaamispaikka, kerätä tietoa toimintaympäristön vaikutuksesta nuoren miehen kasvuun ja kehitykseen, tukea ja opastaa poikien ja nuorten miesten parissa työskenteleviä huomioimaan sukupuolinäkökulma, luoda toimivia moniammatillisia verkostoja ja kartoittaa mahdollisuuksia käynnistää Kuopion seudun pajakoulu.