Poikien Tupa, Joensuu (päättynyt)

Joensuun Poikien Tuvan toiminta on päättynyt.

 

Poikien Tupa on joensuulaisille pojille tarkoitettu avoin kohtaamisen paikka Joensuun Karsikossa. Poikien Tuvalle ovat tervetulleita n. 6–16-vuotiaat pojat, sekä jo 18 vuotta täyttäneet vapaaehtoiset. Tupa tarjoaa ammattilaisineen ja vapaaehtoisineen viihtyisän, turvallisen ja rennon oleskelupaikan, jonne pystyy tulemaan omana itsenään. Poikien toivomukset ja tarpeet ovat toimintamme lähtökohtia. Avoimien aukiolojen lisäksi tupa tarjoaa pienryhmätoimintoja, vapaaehtoistoimintaa, retkiä, sekä leiritoimintaa. Poikien Tuvan läsnäolon voi huomata myös erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa. Tavoitteemme on kehittää poikatyötä ja kumppanuuksia Joensuun seudulla.

 

Poikien Tupa -toiminta on Joensuun Setlementti ry:n ja Joensuun Kaupungin Nuorisopalveluiden kumppanuushankkeen toimintamalli, jonka keskeinen tavoite on tukea 6–16-vuotiaita poikia heidän kasvaessaan tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Tukea tarjotaan muun muassa poikien elämänhallintaan, kasvuun, itsenäistymiseen, arjen taitoihin, sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Toiminnassamme on keskeistä sukupuolisensitiivisyys, joka tarkoittaa ohjaajiemme herkkyyttä huomioida sukupuolen erityispiirteitä ja sen kasvamiselle tuomia haasteita. Sukupuolisensitiivisyyteen kuuluu stereotyyppisten sukupuoliroolien kyseenalaistaminen, ja tämä auttaa mahdollistamaan sukupuolten välisten eroavaisuuksien hyväksymisen ja tasa-arvon edistämisen.

 

Yhteystiedot:

 

Poikien Tuvan ohjaaja Jonne Ikonen

jonne.ikonen(at)setlementtijoensuu.fi

040 763 5334

www.setlementtijoensuu.fi/poikien-tupa