Helsingin Poikien Talo

Poikien Talo tekee sosiaalista nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella pääkaupunkiseudulla. Poikien Talo on turvallinen, syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaa, avoin yhteisö 10–28-vuotiaille pojille, miehille ja poikana olemista pohtiville. Poikien Talolla tarjotaan kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa toimintaa, joka rakentuu yksilön omista lähtökohdista ja tarpeista. Toiminnasta vastaa Kalliolan Nuoret ry.

 

Poikien Talon matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmätason toimintojen avulla tuetaan poikien ja nuorten miesten psykososiaalista kasvua ja kokonaisvaltaisen sukupuoli-identiteetin kehittymistä. Talon palvelut on kohdennettu erityisessä syrjäytymisvaarassa oleville pojille ja nuorille miehille ja kaikissa palveluissa otetaan huomioon yksilöllisesti asiakkaiden erityispiirteet ja -tarpeet. Poikien Talon työntekijät ovat koulutettuja sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen kokemus lasten, nuorten sekä perheiden parissa työskentelystä. Poikien Talo tarjoaa myös sukupuolisensitiivisen poikatyön koulutusta ja konsultaatiota pääkaupunkiseudulla sekä valtakunnallisesti. Lisäksi Poikien Talo tarjoaa seksuaalikasvatusta ja koulutus- ja konsultaatiopalveluita poikien sekä nuorten miesten kokemaan seksuaaliseen kaltoinkohteluun ja väkivaltaan liittyvistä erityisteemoista.

 

Poikien Talo

Kangasalantie 11

00550 Helsinki

poikientalo(at)poikientalo.fi

www.poikientalo.fi