Naistari, Tampere

Naistarin toiminta-ajatus:

Naistari on monikulttuurinen olohuone, joka on turvallinen paikka olla vuorovaikutuksessa toisten naisten kanssa. Naistarin toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja lisätä naisten uskoa omiin voimavaroihinsa.

 

Naistari toimii Hervannassa monikulttuurisena olohuoneena. Suuri osa Naistarin kävijöistä on kotiäitejä tai hoitovapaalla olevia, sekä iäkkäitä naisia. He jäävät usein työvoimatoimiston järjestämien palveluiden ulkopuolelle ja tämän takia he eivät saa kieliopetusta eivätkä tietoa yhteiskunnasta ja sen palveluista. On kuitenkin tärkeää että myös työvoiman ulkopuolelle jäävät naiset oppivat suomen kieltä, jotta he pystyvät toimimaan yhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä, vanhempina sekä kasvattajina Suomessa.

 

Kansainvälinen Naisten Tapaamispaikka Naistari tarjoaa seuraavia palveluita:

  • Nonstop-periaatteella toimivat kielikurssit naisille, jotka eivät helposti sijoitu yhteiskunnan tarjoamiin kotoutumisohjelmiin esim. ikänsä, sosiaalisen asemansa tai luku- ja kirjoitus-taidottomuutensa vuoksi.
  • Ryhmätoiminta
  • Avoin monikulttuurinen olohuone
  • Palveluneuvonta
  • Sosiokulttuurinen työ
  • Ikääntyneiden maahanmuuttajien erityispalvelut
  • Työ – ja opiskelijaharjoittelut

 

Naistarilla käy päivittäin keskimäärin 50–60 naista. Taustaltaan kävijöitä on ollut yli 80 eri maasta. Kävijät ovat pakolaisia, paluumuuttajia, itsenäisesti maahan tulleita sekä suomalaisten kanssa avioituneita. Pääosin kävijät ovat hervantalaisia, mutta myös muualta Tampereelta sekä muutamia kävijöitä Tampereen seutukunnalta.

 

Vuorovaikutus on Naistarilla keskeinen yhteisöllisyyden elementti ja siihen liitetään yhdessäolon ja yhdessä tekemisen ohella keskeisimpänä nimenomaan kommunikaatio. Vastavuoroinen puhuminen ja kuunteleminen ovat tapaamispaikan keskeisiä toimintamalleja, ja ymmärretyksi ja kuulluksi tuleminen koetaan tärkeänä kuten myös se, ettei ketään jätetä vuorovaikutuksen ulkopuolelle.

 

www.naistari.fi