Tirlittan - Talo tytöille, Tornio

Tyttötyö on aloitettu Torniossa marraskuussa 2010. Toimijoina kaupungin nuorisotoimen lisäksi ovat sosiaalitoimi ja Tornion seurakunta sekä monipuoliset yhteistyöverkostot.

 

Tyttötyön käyttöön on saatu Tornion keskustan alueelta 100 vuotta vanha punainen omakotitalo, joka on kalustettu ja sisustettu eri organisaatioiden ja ihmisten avustuksella kodikkaaksi ja mukavan oloiseksi yhdessäolon paikaksi. Paikka on nimeltään Tirlittan - Talo tytöille. Toimintaan on kahtena vuonna saatu myös Lapin Ely-keskuksen myöntämää valtionavustusta. 

 

Tirlittan – orpotyttö ihmisten ihmemaassa on Oiva Paloheimon lastenkirja vuodelta 1953. Tarina kertoo kultatukkaisesta tytöstä, joka jää ”orpolapseksi”, kun ukkonen iskee hänen kotitalonsa taivaan tuuliin.

 

Tornion tyttötyölle omistettu talo sai nimensä Tirlittanin tarinasta. Se kuvaa hyvin toimintaa, joka on sosiaalista, ennaltaehkäisevää ja tyttöjen kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti tukevaa. Elämä tuo Tirlittanin eteen vaikeita asioita, joista hän kuitenkin oman rohkeutensa ja nokkeluutensa sekä aikuisten tuen avulla selviytyy. Tukea ja voimautumista sekä positiivista energiaa naiseuden rakentamiseen tarjoaa myös torniolainen tyttötyö.

 

Tirlittan on matalan kynnyksen talo 12–25-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Toiminnan vahvuutena on, että pystymme tarjoamaan monipuolista tukea yhdestä paikasta. Meillä on toimivat yhteistyöverkostot erilaisiin palveluihin, kuten sosiaalitoimeen, neuvoloihin, koulutoimeen, seurakuntaan ja eri hankkeisiin.

 

Tirlittaniin voi tulla yksin tai yhdessä, iloineen ja huolineen. Tirlittanissa voi osallistua yhteiseen toimintaan, olla omassa rauhassa tai jutella aikuisen ihmisen kanssa. Tirlittan on aidon kohtaamisen paikka, jossa jokainen voi olla omana itsenään, pohtia omaa tulevaisuuttaan, itseään ja naiseuttaan koskevia asioita luottamuksellisesti ja avoimesti, kuten mottomme kuuluu – kaikella muotoa.

 

Avoimen toiminnan iltoina jutellaan, kokataan, harrastetaan valokuvausta, tehdään erilaisia kädentaito- ja muita luovia juttuja tai kutsutaan paikalle asiantuntijoita keskustelemaan tyttöjä kiinnostavista aiheista. Tarpeiden ja toiveiden mukaan voimme aloittaa ryhmätoimintaa erilaisille vertaistukea tarvitseville tytöille ja nuorille naisille.

 

Tirlittan - Talo tytöille