Tyttis, Vaasa

Tyttötyö käynnistyi syksyllä 2005 kahdella pilottikoululla Vaasassa. Tällä hetkellä toimintaamme toteutetaan Ristinummen alueella Vanhan Vaasan- ja Nummen koulujen 4.–7.-luokkien tytöille.Toiminnassa on tällä hetkellä noin 90 tyttöä, eli seitsemän tyttöryhmää.

 

Tyttöryhmät kokoontuvat kerran viikossa heti koulun jälkeen. 7.-luokkalaisten tyttöjen ryhmä kokoontuu 1–2 kertaa kuukaudessa.

 

Tyttötyön tavoitteena on vaalia lapsuuden säilymistä mahdollisimman pitkään. Tyttötyössä aikuisen roolimallilla ja läsnäololla luodaan turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri ohjaajan ja ryhmäläisten välille.Tyttöjä rohkaistaan tuomaan esille omia ajatuksiaan ja tuetaan heitä elämän eri tilanteissa.

 

Toiminnallisissa ryhmissä tekeminen painottuu tytöille ominaisiin ja mielekkäisiin tyttöjen juttuihin, joilla vahvistetaan luovuutta, kädentaitoja ja sosiaalisuutta.Toiminnan suunnittelussa tyttöjen mielipiteitä kuunnellaan ja näin luodaan yhdessä monipuolinen toimintasuunnitelma.Tyttiksessä pelaillaan, leikitään, askarrellaan, kokkaillaan ja tehdään paljon muutakin kivaa.Välillä lähdetään hieman kauemmaksi kuten teatteriin, uimahalliin, keilahallille, minigolffaamaan jne.

 

Joka kesä ja syksy  järjestetään leirit. Leireillä on aivan erityinen merkitys, sillä ne mahdollistavat kahden koulun tyttöryhmäläisten tutustumisen toisiinsa ja yhdessä toimimisen.

 

Toiminnan rahoittaa Evald ja Hilda Nissin säätiö

 

Vaasan Setlementtiyhdistys ry, Tyttis