Monikulttuurinen tyttötyö

Tyttöjen Talossa halutaan huomioida ja tukea eri kulttuuritaustoista tulevia tyttöjä sekä vahvistaa ja arvostaa monikulttuurisuutta. Siten monikulttuurisuus ja kulttuurisensitiivisyys ovar myös vahvasti integroituneet osaksi Tyttöjen Talon perustyötä.

 

Monikulttuurisessa tyttötyössä käsitellään tyttöjen elämää ja naiseksi kasvamista kulttuurien välisessä kohtaamisessa sekä pohditaan monikulttuurisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.


Tyttöjen Taloilla toteutettava monikulttuurinen tyttötyö tarjoaa erityistä tukea monikulttuurisille tytöille sekä vahvistaa heidän kulttuuri-identiteettiään ja kulttuurista kompetenssiaan. Monikulttuurinen työ myös tarjoaa väyliä ennakkoluulojen vähentämiseen, moninaisuuden arvostamiseen ja kulttuurien väliseen kohtaamiseen.

 

Monikulttuurisissa tyttöryhmissä voi miettiä muiden saman ikäisten tyttöjen kanssa sukupuolten ja sukupolvien välisiä suhteita eri kulttuureissa sekä sitä miten vastata välillä ristiriitaisiinkin odotuksiin. Samalla voi etsiä, kokeilla ja löytää omaa tapaansa elää rikkaasti monien kulttuurien keskellä.


Monikulttuurisen tyttötyön toiminnot voidaan jakaa avoimeen toimintaan, yksilötyöhön ja ryhmätoimintaan. Lisäksi toimintaan kuuluvat erilaiset työpajat, tapahtumat ja leirit.

 

Maahanmuuttajatyttöjen saaminen mukaan toimintaan onnistuu parhaiten kutsumalla heidät johonkin harrasteryhmään. Kokemus on osoittanut, että erityisesti käsityökerhot ovat hyvä työväline maahanmuuttajatyttöjen tavoittamiseen ja mukaan saamiseen Tyttöjen Talon toimintaan.

 

Monikulttuurisessa tyttötyössä on tärkeää aluksi tutustua koko perheeseen. Hyvä tapa on kutsua koko perhe tutustumaan Tyttöjen Talolle. Näin vanhemmat voivat omin silmin nähdä missä heidän tyttärensä vapaa-aikaansa viettää.