Nuoret äidit -toiminta

Tyttöjen Talon nuoret äidit -toimintamuoto on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 21-vuotiaille odottaville ja jo synnyttäneille äideille lapsineen. Toiminnan tarkoituksena on nuoren äitiyden vahvistaminen, varhaisen vuorovaikutuksen ja terveiden perhemallien muodostumisen tukeminen. Äitien voimavaroja vanhempana pyritään vahvistamaan suljetuissa ja avoimissa ryhmissä sekä tarvittaessa yksilötukea antamalla. Nuoret äidit toimintaa on Helsingin, Oulun ja Tampereen ja Turun Tyttöjen Taloilla. Toiminnan laajuus vaihtelee Taloittain.

Keskeinen osa toimintaa on ryhmätoiminta, jonka toimintamuotoja ovat avoimet ja suljetut ryhmät. Avoimeen ryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Suljettuun ryhmään sen sijaan ilmoittaudutaan etukäteen ja ryhmän kokoonpano on sama alusta loppuun.

 

Avoin äitiryhmä

Avoin äitiryhmä on paikka, minne jokainen nuori äiti voi tulla lasten kanssa tai odottaessaan lasta. Ryhmässä käsitellään monin tavoin äitiyteen ja naiseuteen liittyviä teemoja sekä huomioidaan mukana olevat lapset. Ryhmä tarjoaa keskustelua elämästä, äitiydestä ja tulevaisuuden unelmista sekä vertaistukea, retkiä ja tapahtumia. Vertaistuella on suuri merkitys: eri-ikäisten lasten äidit voivat peilata kokemuksiaan ja löytää erilaisia tapoja olla hyvä äiti.

 

Odottavien äitien ryhmä

Odottaville äideille järjestetään mahdollisuuksien mukaan suljettuja ryhmiä lasketun ajan perusteella. Ryhmässä käydään läpi vanhemmuuteen kasvuun liittyviä teemoja ja jaetaan ajatuksia ja kokemuksia. Osana ryhmää toteutetaan synnytysvalmennus ja tutustumiskäynti synnytyssairaalaan. Jokaiselle äidille järjestetään yksilöllinen synnytyssuunnitelmakeskustelu, missä on mahdollisuus tuoda esiin omia tuntojaan synnytystä kohtaan sekä siihen vaikuttavia asioita elämäntilanteessaan.

 

Äiti-vauva-ryhmät

Äiti-vauva-ryhmät ovat suljettuja ryhmiä juuri synnyttäneille äideille vauvoineen. Vastasynnyttäneitä äitejä tuetaan hyvään varhaiseen vuorovaikutukseen vauvojensa kanssa. Ryhmässä keskustellaan kaikista niistä teemoista, mitkä liittyvät äitiyteen ja vauvanhoitoon. Imetysohjausta annetaan sekä ryhmässä, että tarvittaessa yksilöllisesti. Noin puolen vuoden kuluttua synnytyksestä suljettu ryhmä päättyy ja äitejä pyritään ohjaamaan oman asuinalueen ja muiden kohdennettujen lapsiperheiden palveluiden pariin.

 

Yksilötyö

Yksilötyö tarjoaa nuorille odottajille ja äideille mahdollisuuden kahdenkeskiseen keskusteluun. Työntekijältä nuoret äidit saavat ohjausta vaativissa elämäntilanteissa, esimerkiksi parisuhde- tai mielenterveysongelmissa, imetysasioissa, elämänmuutoksissa, käytännön asioiden hoitamisessa, tulevaisuuden suunnittelussa jne. Yksilötyötä tehdään jatkuvasti ryhmätoiminnan ohessa. Jokainen suljettuun ryhmään tuleva äiti tavataan erikseen ennen ryhmää ja jatkossa tapaamisia järjestetään aina kun tuen tarvetta ilmenee.