Seksuaalikasvatus ja -neuvonta

Tyttöjen Talojen® seksuaalikasvatus- ja neuvonta perustuu matalan kynnyksen periaatteelle. Tavoitteena on tyttöjen ja nuorten naisten voimavarojen, elämänhallintataitojen ja itsetuntemuksen vahvistaminen sekä elämänlaadun parantaminen tytön ja nuoren naisen elämän eri vaiheissa.

 

Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä teemoja käsitellään yksilö- ja ryhmämuotoisesti nuorten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan Tyttöjen Taloilta tarjotaan seksuaalikasvatukseen liittyvää koulutusta nuorten kanssa töitä tekeville yhteistyötahoille. Seksuaalikasvatuksen toteuttamisen laajuus ja toimintamuodot vaihtelevat eri Tyttöjen Talojen välillä.

 

Pop In -seksuaalineuvontavastaanotto

Pop In -vastaanoton tarkoituksena on tarjota tytöille tila, jonne voi tulla juttelemaan ja saamaan aikuiselta tukea. Vastaanotolla on mahdollisuus raskaustestiin, klamydiaseulaan, ehkäisyneuvontaan, maksuttomiin kondomeihin ja jälkiehkäisypillereihin. Tärkeintä näissä tilanteissa on kuitenkin kokonaisvaltainen tuen tarpeen kartoittaminen, kohtaaminen ja keskustelu.

 

Vastaanoton toiminnassa avainasioita ovat maksuttomuus, luottamuksellisuus, päivystys ilta-aikaan (ei poissaoloja koulusta), matalakynnyksisyys, joka rakentuu siitä, ettei vastaanotolle tarvita ajanvarausta ja se on epämuodollinen. Ehdottoman tärkeää on, että aikuisella on aikaa nuoren kanssa keskusteluun.

 

Erityistä tukea tarvitsevien tyttöjen kanssa tehdään moniammatillista yhteistyötä myös Tyttöjen Talon ulkopuolelle mm. osallistumalla hoitoneuvotteluihin koulujen kuraattorien ja terveydenhoitajien, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon edustajien kanssa tarpeen mukaan.

 

Tyttöjen Talojen sisällä Pop In -vastaanotosta ohjataan tyttöjä luontevasti muiden toimintojen piiriin. Esimerkiksi nuoria raskaana olevia ohjataan Nuorille äideille kohdennetun tuen ja ryhmien piiriin.

 

Tyttöjen Taloille on kertynyt kokemusta myös maahanmuuttajatyttöjen seksuaaliterveyteen liittyvistä erityiskysymyksistä. Maahanmuuttajatytöt tarvitsevat paljon tietoa seksuaaliterveydestä ja tukea omiin erityiskysymyksiinsä. Heidän tarpeisiinsa vastaaminen on oma erityisosaamisalueensa, sillä kokemuksen mukaan seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ja niiden esiin ottaminen poikkeaa huomattavasti kantasuomalaisten tyttöjen kanssa tehtävästä seksuaalikasvatustyöstä.

 

Seksuaalikasvatus nuorille ja moniammatillinen yhteistyö

Helsingin Tyttöjen Talolla ohjataan seksuaalikasvatustuokioita eri-ikäisille tytöille ja pojille, koululuokille ja ryhmille. Kussakin erillisessä kokonaisuudessa seksuaalisuuteen ja nuoren seksuaalioikeuksiin liittyviä teemoja käsitellään ikäkaudelle sopivalla tavalla.

 

Tämän lisäksi Helsingin Tyttöjen Talo toteuttaa yhteistyössä Helsingin Opetusviraston ja Klaari Helsingin kanssa Seksuaalikasvatuksen kehittyvät käytännöt -iltapäiviä neljä kertaa sekä kevät- että syyslukukaudella. Tällainen moniammatillinen yhteistyö ja aikuisille suunnatut koulutustilaisuudet ovat avainasemassa, kun pyritään turvaamaan nuorille suunnatun tuen ja seksuaalikasvatuksen jatkuvuus.