Seksuaalinen väkivaltatyö

Pop In -vastaanotolla kohdatut tytöt ovat kertoneet seksuaalisen väkivallan kokemuksistaan ja näin Tyttöjen Taloilla on herätty huomaamaan tarve seksuaaliselle väkivaltatyölle myös tyttöjen keskuudessa.

 

Seksuaalinen väkivaltatyö Tyttöjen Talolla on ennaltaehkäisevää, vakauttavaa ja ohjaavaa tukea. Keskiössä on seksuaalista väkivaltaa kokeneiden tyttöjen ja nuorten naisten ryhmä- ja yksilötuki. Tällä hetkellä seksuaalista väkivaltatyötä tehdään Helsingin ja Tampereen Tyttöjen Taloilla.

 

Toiminta on julkisia palveluja täydentävää ja yhteistyötä tehdään niiden kolmannen sektorin palveluntuottajien kesken, jotka toimivat seksuaalisen väkivallan kysymyksissä. Tavoitteena on tuoda esiin seksuaalisen väkivallan monitahoinen olemassaolo, auttaa lapsia ja nuoria sekä heidän kanssaan työskenteleviä tunnistamaan seksuaalista väkivaltaa ja ohjata nuoria saamaan apua seksuaalisen väkivallan ongelmiin.

 

Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat aihealueena vaikeita. Erityisesti koettu seksuaalinen väkivalta. Sitä ei tuoda tai oteta esiin läheskään aina koulu- ja perusterveydenhuollon tarkastuksissa ja käynneillä. Näin vaikean asian käsittely vaatii aikaa, ammattitaitoa ja erityistä, turvallista sekä luottamuksellista ilmapiiriä.

 

Tyttöjen Talon matala kynnys ja aito kohtaaminen sekä luottamuksen rakentaminen tytön omaan tahtiin mahdollistaa sen, että kaltoin kohtelua kohdanneet tytöt hakeutuvat Tyttöjen Talolle. Seksuaalisuuden osa-alueilla oireilevat tytöt ohjataan ryhmä- ja yksilötuen ohella julkisten palveluiden piiriin.