Joensuun Tyttöjen Tupa ja Isosiskotoiminta

TYTTÖJEN TUPA

 

Tyttöjen tupa on avoin kohtaamispaikka kaikille joensuulaisille tytöille ja naisille. Sijaitsemme kävelykadulla osoitteessa Kauppakatu 19. Tyttöjen Tupa on siellä käyvien tyttöjen ja naisten näköinen paikka, jossa voi tavata muita tyttöjä, oleilla, tehdä mukavia asioita ja vaikkapa vain jutella.  Paikalla on aina luotettava ja kuunteleva aikuinen ohjaaja.

 

Tyttöjen Tuvan avoimet aukiolot ovat tiistaisin ja torstaisin klo 15.0019.00. Avointen aukiolojen lisäksi järjestämme Isosiskotoimintaa, leiritoimintaa, pienryhmiä sekä erilaisia tapahtumia. Toiminnan tavoite on tukea ja vahvistaa tyttöjen kasvua, elämänhallintaa, arjen taitoja, sosiaalisia suhteita ja edistää kokonaisvaltaisesti tyttöjen hyvinvointia kuulluksi ja nähdyksi tulemalla.  Tyttöjen Tupa -toimintaa ohjaavat sosiokulttuurisen innostamisen ideologia ja sukupuolisensitiivinen työote. Tyttöjen Tupa -toiminta on alun perin lähtenyt liikkeelle Tampereelta, Ahjolan setlementistä, joka perusti ensimmäisen Tyttöjen Tuvan vuonna 1998.

 

Toiminnassamme keskeistä on sosiokulttuurisen innostamisen ideologia. Sosiokulttuurisella innostamisella tarkoitetaan ideologiaa, jossa keskeistä on ryhmään kuulumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tavoitteemme on, että tupatoiminnassa mukana olevat työt ovat itse aktiivisia ja ideoivia toimijoita. Ohjaajan rooli on toimia innostajana, kannustajana, tukena, vastuun kantajana ja mahdollistajana. Toiminnassamme keskeistä on myös kriittiseen ja solidaariseen ajatteluun, ja aktiivisuuteen kannustaminen. Sosiokulttuuriseen innostamiseen kuuluu käsillä tekeminen ja sitä kautta oppiminen ja onnistumiskokemuksien saaminen. Tupatoimintaan kuuluvatkin keskeisesti kaikenlainen askarteleminen, leikkiminen, tanssi ja vaikkapa muovaileminen, maalaaminen ja sisustaminen. Mitä ikinä keksimmekin tehdä, tärkeintä on, että toiminta on tyttöjen näköistä ja tyttöjen omista mielenkiinnon kohteista lähtevää ilolla, ja onnistumisilla höystettynä!

 

Sukupuolisensitiivisellä työotteella tarkoitetaan, että tupatoiminnassa otamme huomioon tyttöyteen ja naiseuteen liittyviä erityispiirteitä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ohjaajillamme on herkkyyttä huomioida sukupuolen monimuotoisia merkityksiä ja erilaisia vaikutuksia lapsen ja nuoren kasvuun. Vaikka elämmekin tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, tarjoaa esimerkiksi media stereotyyppisiä malleja siitä, kuinka olla tyttö ja nainen. Tupatoimintaan liittyy näiden stereotypioiden kyseenalaistaminen ja tyttöjen rohkaiseminen itselleen omalta tuntuvien mallien etsintään. Tyttöys ja naiseus ovat monimuotoisia ja ihania asioita! Ei ole yhtä ”oikeaa” tapaa olla tyttö tai nainen.

 

ISOSISKOTOIMINTA

 

Isosiskotoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Isosisko on yli 18-vuotias nainen, jolla on halua ja voimavaroja toimia nuoremman tytön, Pikkusiskon, luotettavana aikuiskaverina. Pikkusiskoksi pääsevät kaikki 6–16-vuotiaat tytöt, jotka haluaisivat tai tarvitsisivat itselleen Isosiskon. Toiminnan aloittamiseen tarvitsee myös luvan kotijoukoilta. Siskosparit tapaavat toisiaan 1–4 kertaa kuukaudessa. He voivat viettää aikaa yhdessä Tyttöjen Tuvan avoimissa aukioloissa tai tehdä muita molemmille mieluisia asioita, kuten käydä uimassa, jätskillä, kirjastossa, elokuvissa, kirpparikierroksella, tai mitä ikinä keksivätkään.

 

Isosisko sitoutuu toimintaan vähintään vuodeksi. Isosiskoksi pääsee käymällä Joensuun Setlementti ry:n järjestämän Isosiskokoulutuksen sekä alkuhaastattelun. Isosiskoja tukevat toiminnassa Tyttöjen Tuvan työntekijät, joilta saa apua ja ohjausta. Isosiskoille järjestetään Isosiskojen omista tarpeista lähtevää ohjausta, virkistäytymistä ja lisäkoulutusta. Isosiskokursseja järjestetään syksyisin ja keväisin. Jos olet kiinnostunut tulemaan Isosiskoksi, seuraa ilmoitteluamme tulevista Isosiskokursseista! Pikkusiskoksi voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä Tyttöjen Tuvan ohjaajaan.

 

Lisätietoja:

www.setlementtijoensuu.fi/tyttojen-tupa